MENINGER: Herman Ekle Lund
Drammen Venstre

ØKT PATRULJERING: En politipatrulje kontrollerer ungdommer på Strømsø Torg i høst etter en periode med økt fokus på kniv-visitasjoner i området.

Mer folkeliv - ikke overvåkning og skremming - er riktig medisin mot kriminalitet

MENINGER: Ungdomsgjengen som raner og traumatiserer andre ungdommer på og i nærheten av Strømsø Torg skaper frykt i Drammens befolkning. Veldig mange forventer at politikerne får bukt med problemene. Det er meget forståelig!

Vi i Venstre er imidlertid redde for at flere av tiltakene som nå blir foreslått og innført er feil medisin og kan gjøre problemene enda verre – og at det er andre verktøy vi heller burde snakke om.

Er det noe kriminelle elsker, så er det øde gater og folketomme torg. Derfor er det ikke rart at gjengmiljøet trives på “Den himmelske freds plass” – også kjent som Strømsø Torg – og dens sidegater.

En av de tilgrensende gatestubbene; enden av Tollbugata, er samtidig et bevis på at det motsatte fungerer. Dette var en rimelig “shady” gate inntil for ganske få år siden. Etter den organiske framveksten av uteliv, butikker og folkeliv har imidlertid de utrygge elementene forduftet. De trives ikke der mange mennesker ferdes.

Det logiske tiltaket for å gjøre Strømsø tryggere må da være å maksimere bruken av gater og åpne byrom; gjennom å stimulere til mer uteservering, mer attraktive møteplasser, flere aktiviteter som tiltrekker seg folk i alle aldersgrupper.

Svarene fra det politiske flertallet og politiet virker dessverre å være det motsatte:

 • Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv innstilte 05.03 på å flytte Vinmonopolet – en av Strømsø Torgs største publikumsmagneter – til Union Brygge. Dette vil medføre en drastisk reduksjon av naturlig besøk til Strømsø sentrum. 
 •  Formannskapet innstilte 13.03 på å starte med kameraovervåkning av Strømsø Torg. Ikke en måte å vise tillit til befolkningen på –  snarere et signal om at dette er et farlig område en bør passe seg for.
 •  Vi hører fra foreldremøter på ungdomsskolene at politiet reiser rundt og oppfordrer ungdommene til å holde seg borte fra Strømsø Torg. 
 •  Kommunedirektørens innstilling til ny “Alkoholpolitisk handlingsplan og forskrift om åpningstider” vil ytterligere begrense uteserveringen og folkelivet på Strømsø, dersom den blir vedtatt. 

 • Vi blir ikke overrasket hvis effekten av alt dette blir at Strømsø Torg og nærliggende gater går fra å være tynt befolket til å legges nesten helt dødt. Og at vi legger enda bedre til rette for gjengvirksomhet, krim og frykt i våre gater.

  La oss heller ta gatene våre tilbake gjennom å fylle dem med folk og liv! Første skritt på veien hit er å legge best mulig til rette for publikumsrettet næringsliv. Vi i Venstre foreslo derfor i formannskapet 13.03 å halvere prisene for leie av uteservering på kommunal grunn til et absolutt minimum på sommeren, og gjøre det helt gratis på vinteren. Dessverre fikk vi bare gjennomslag for det siste.

  I tillegg kan beslutningene om å fjerne polet og å starte kameraovervåkning stanses i kommunestyret 19.03, og i alkoholplanen har vi god tid til å gjøre endringer før den skal til endelig behandling. Vi i Venstre er klare til å samarbeide med flertallspartiene om disse endringene – hvis det er interesse for dette.

  Videre mener vi i Venstre at Strømsø Torg trenger en kraftig makeover. Det er i dag vanskelig å forstå hva torget er ment å brukes til. Kanskje bør det meste av dagens objekter fjernes, og innbyggerne få mulighet til å være med og utforme byrommet helt på nytt? Vi mener at taxiene bør flyttes, og hvis mulig bør også bussene kjøre en annen trasé. La oss ta hele byrommet tilbake og tilrettelegge maksimalt for folkeliv, handel og arrangementer! Dette håper vi å kunne samarbeide med utbyggerne som jobber med de store utviklingsplanene på Strømsø Torg om.

  Til sist hviler det et ansvar på gårdeierne for å fremme kvalitet i utleien av sine lokaler. Miksen av virksomheter på torget og i sidegatene har et stort potensial for å utvikles. Kan vi få mer fine dining? Hva med en stor Zara-butikk? Finnes det rom for Greenspeed likevel? Mulighetene er mange – men Strømsø sentrum trenger mer selvtillit på egne vegne.

  Alt dette tror vi er bedre medisin mot gjengkriminalitet enn å fjerne menneskene og livet fra Strømsøs hjerte.

Av
Herman Ekle Lund
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS