STRØMSØ TORG: Området med soleklart mest ungdomskriminalitet i Drammen.

Derfor vil politiet ha kameraer på torgene

- Preventivt og lite inngripende, mener politiet. Overvåkingskameraer i offentlig regi blir trolig realitet for første gang i Drammen om ikke lenge. Men kommunedirektøren vil først bruke Strømsø Torg som prøvekanin.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Etter flere år med stadig voksende utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet i sentrumsbildet i Drammen, har flere av partiene som i dag utgjør det nye flertallssamarbeidet i kommunen ropt på tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Noe av det første drammensordfører Kjell Arne Hermansen (H) gjorde etter å ha startet i jobben i høst var derfor å gjennomføre et ekstraordinært møte med politiet for å få innspill til hva de anbefaler å gjøre

På en liste med ti punkter var blant annet bedre belysning og overvåkingskameraer på sentrale deler av sentrum som Strømsø Torg og Bragernes Torg, hvor statistikken viser at mye av kriminaliteten skjer, tiltak som ble anbefalt av politiet og kunne innføres hurtig.

Det bekrefter leder for forebyggende avdeling i drammenspolitiet, Geir Oustorp overfor DRM24.

- Gjennom sommeren og høsten 2023 ble det er markant økning i ungdomskriminalitet i Drammen kommune, og da særlig rundt Strømsø Torg, uttaler politiet i et ferskt brev til kommunen, signert både Oustorp og politistasjonssjef Øivind Aas.

- Preventivt og lite inngripende

Allerede tidligere i vinter bidro kommunen til å få opp bedre belysning på Strømsø Torg, hvilket ifølge næringsdrivende på torget har hjulpet stort på trygghetsfølelsen. Ifølge politiet har det også vært en markant nedgang i antall uønskede hendelser i området etter en høst med mye vold og problemer.

Politiet ønsker seg imidlertid fortsatt overvåkingskameraer.

- Politiet ser at det er nødvendig å vurdere nye og mer effektfulle tiltak, uttaler drammenspolitiet i brevet fra februar.

Politiet ønsker seg kameraer både av preventive hensyn og for å bidra til økt trygghetsfølelse for øvrig befolkning.

- Det er ikke et veldig inngripende tiltak, og som vi spilte inn da vi ble invitert til det. Det er vanlig i en del andre byer, men har ikke vært gjort i regi av kommunen eller politiet i Drammen tidligere. Muligheten er tilstede og dette er noe vi kan gjøre for at resten av innbyggerne skal føle seg trygge, sier Oustorp (bildet) til DRM24.

Oslo har naturligvis «kommunale overvåkingskameraer», men også en del mindre steder. Oustorp ramser opp Hamar og Brumundal som eksempler. Ifølge politilederen er det private aktører som disponerer det som er av overvåkingskameraer rundt omkring i byen i dag, blant annet på togstasjonen og bussterminalen. Mens de kameraene det er snakk om her vil favne bredere over et større område, med tanke på uønskede hendelser.

Kameraene vil ifølge Oustorp både ha en preventiv effekt og muligheten til å oppklare eventuelle straffbare forhold.

- Det blir først en runde å gå med personvern og datatilsynet, men dette blir et samarbeid mellom kommunen og politiet hvor de står for kameraer og politiet er de som har tilgang til å hente ut materiale. Det er politikerne som har siste ordet, sier Oustorp.

STRØMSØ TORG: Kriminalitetstatistikken viser at Strømsø Torg er det mest belastede området i Drammen, og politiet har nesten daglig oppdrag i området.

Fremmes i kommunestyret denne måneden

Med bakgrunn i anbefalingene la Høyre, Frp, Krf og Pensjonistpartiet frem forslag til en sak om handlingsplan mot ungdomskriminalitet og lyssetting/kameraovervåking i formannskapet i februar.

Om kort tid skal selve saken legges frem for både formannskapet (13. mars) og kommunestyret (19. mars) etter å ha vært en runde gjennom administrasjonen. Etter responsen i formannskapet å dømme er det liten gehør for tiltakene fra opposisonspartiene, men med flertallspartienes stemmer ligger imidlertid forslaget an til å bli vedtatt. Billy Taranger (Krf) sa det slik i et intervju med DRM24 for to uker siden.

-  Jeg vil mye heller har noen få kameraer enn at mine og andre blir slått og utsatt for vold. Når politiet sier at dette er viktig og noe vi må gjøre. Da tror jeg de fleste skjønner at slik må det være.

Rent juridisk er det imidlertid ingen tvil om at politiet har hjemmel til å gjennomføre kameraovervåking i sentrum utifra gjeldende lovverk, og i den grad man kan trekke erfaringer med overvåkingskameraer og ungdomskriminalitet, har Galterud ungdomssskole ifølge Simon E. Jara hatt meget gode erfaringer med forsøksprosjektet på skolen etter mange skolebranner og andre straffbare forhold.

Vil vente med Bragernes

I kommunedirektørens utredning og forslag til vedtak for formannskapsmøtet neste uke kommer det imidlertid fram at man vil vente med kameraovervåking på Bragernes, og foreslår å bruke Strømsø Torg som forsøkskanin. Det betinger av at man kommer til enighet om finansieringen for etablering på Strømsø.

Prosjektet med å fullføre belysningen på Strømsø og Bragernes vil imidlertid foregå som planlagt. Dette er kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Planlagte og igangsatte arbeider med å forbedre lyssettingen av Strømsø torg og tilstøtende gater fullføres som planlagt. Disse tiltakene er vurdert å gi tilstrekkelig belysning til å utnytte det kriminalitetsforebyggende potensialet som ligger i styrket lyssetting i området på Bragernes torg og Strømsø torg med tilliggende gater.

2. Kommunedirektøren bes gå i videre dialog med politiet om etablering og finansiering av kameraovervåking av Strømsø torg. Endelig beslutning knyttet til eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen tas ved 1. tertial.

3. Erfaringer med eventuell kameraovervåkning av Strømsø torg legges til grunn for senere vurdering av eventuell kameraovervåking av Bragernes torg.

 

Powered by Labrador CMS