VIL VÆRE TETT PÅ: Etter mange uønskede hendelser det siste halvåret har ordføreren satt uroen i ungdomsmiljøene høyt på agendaen.
VIL VÆRE TETT PÅ: Etter mange uønskede hendelser det siste halvåret har ordføreren satt uroen i ungdomsmiljøene høyt på agendaen.

Tar grep for å bekjempe ungdoms­kriminalitet

Kjell Arne Hermansen har ikke sittet lenge i ordførerstolen, men har nå gjennomført et ekstraordinært møte med politiet angående situasjonen i Drammen. Målet er å få satt en stopper for den urovekkende trenden.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Foreløpig er det imidlertid for tidlig å si noe helt konkret om hva initiativet betyr i praksis.

- Jeg ønsker å vite mest mulig, og om de nødvendige virkemidlene er tilstede. Spørsmålet er hva man skal gjøre, og hvilket handlingsrom vi har. Vi har nå fått innspill fra politiet for å se på hva som er mulig, sier Kjell Arne Hermansen.

Han er klar på at det er en liten gruppe ungdommer i et kriminelt ungdomsmiljø som er i ferd med å rive ned det han kaller «vi-samfunnet» i Drammen.

- Slik kan vi ikke ha det, og slike handlinger bør ha tydeligere konsekvenser og tiltak. Inntrykket er at det jobbes bra med forebygging i polititjenesten, men at vi mangler blant annet kapasitet på aktuelle institusjoner fra statlige myndigheter. Vi registrerer også at drammenspolitiet må kutte stillinger mens det skal bygges nytt politikammer i Sigdal, sier Hermansen,

Han vil nå ta med seg innspillene fra politiet tilbake til administrasjonen for å undersøke hvilket handlingsrom kommunen har. Dette skal diskuteres videre i politirrådet, som er et regelmessig møtepunkt mellom politiledelsen og kommuneledelsen i Drammen.

- Målet er å få på plass en handlingsplan for å få snudd utviklingen, sier Hermansen.

Politiet i Drammen har, blant annet som følge av mange episoder med knivran blant ungdommmer, de siste ukene gjennomført en rekke våpenvisitasjoner i sentrum. Her har det blitt gjort mange beslag, men i en visitasjon lørdag kveld med 150 kontrollerte ble det ikke gjort et eneste beslag

Powered by Labrador CMS