Må ikke bagatellisere den lave valgdeltagelsen i Drammen

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: At den meget lave valgdeltagelsen på Fjell (vel 33 prosent) i Drammen kommune dessverre er den eneste valgnyheten fra vårt område som har nådd opp i riksmediene, er ikke noe å være stolt av for innbyggerne i Drammen.

Jeg har tidligere betegnet en valgdeltagelse på litt i overkant av 55 prosent som en demokratisk katastrofe. Jeg står fortsatt fast på dette, og blir en smule matt når jeg nå ser at enkelte sterke stemmer i drammenssamfunnet , etter min mening, forsøker å bagatellisere dette, ved blant annet å hevde, at den katastrofale lave valgdeltagelsen på Fjell ikke er noe å være bekymre for, fordi bydelen tradisjonelt har hatt en meget lav oppmøteprosent. Altså, slik jeg leser det, at det ikke er noe nytt i år at beboerne på Fjell ikke stemmer. Mon det!

Å gi opp å få innbyggerne på Fjell til å møte opp ved stemmeurnene er i hvert fall ikke løsningen. At valgdeltagelsen i stemmekrets Mjøndalen bare var på vel 53 prosent, mens det i nabobydelen Konnerud var en fremmøteprosent på vel 67 prosent, sier vel mye om hvor delt den nye store kommunen er når det gjelder hvordan innbyggerne ser på viktigheten av lokaldemokratiet.

Årsaken til den meget lave valgdeltagelsen i den gamle arbeiderbastionen Mjøndalen, henger trolig fortsatt noe sammen med striden om kommunesammenslåingen, mens Konnerudbeboerne tydeligvis ikke er ute etter å straffe lokalpolitikerne på samme måte, selv etter en opprivende debatt om nedleggelse av Fredholt sykehjem og uten en ny debatt om en dyr Konnerudnedføring.

Fjell, Mjøndalen og Konnerud er alle tre eksempler på ulike årsaker til at valgdeltagelsen i Drammen ble som den ble, og viser at Kjell Arne Hermansens og hans nye borgerlige flertall i kommunen ikke bare må innfri sine løfter om bedring i enkeltområder i Drammen, som eldrepolitikk og utfordringer i skolen, men like mye må tenke på hvordan de skal gjenopprette innbyggernes tillit til det politiske systemet i hele Drammen. Selvfølgelig skjer dette først og fremst gjennom vedtak i enkeltsaker som er viktige for folk flest, men det skjer kanskje vel så mye gjennom den generelle og daglige kommunikasjonen mellom politikerne og innbyggerne.

God kommunikasjon, åpenhet, tilgjengelighet og troverdighet er fire viktige stikkord i denne sammenheng. Forklaring skaper økt forståelse, ikke nødvendigvis enighet, men er første steget på å skape større tillit mellom innbyggerne og politikerne.

Jeg synes ellers Kjell Arne Hermansen har starter godt ved å være tydelig på hvorfor de fire samarbeidspartiene ikke ønsker å ha med seg Partiet Sentrum i sitt borgerlige flertall. Partiets førstekandidat, Sajid Mukhtar, noe merkelige opptreden og uttalelser, etter at det ble klart at Partiet Sentrum ikke ble noen partnere i en borgerlig flertallsblokk i Drammen, viser etter min mening med all tydelighet at hverken Mukhtar eller Partiet Sentrum i Drammen er modne nok til å ta på seg det ansvaret det er å være en stabil partner i en flertallskonstellasjon i Drammenspolitikken.

Påtroppende ordførerkandidats Kjell Arne Hermansens forklaring om at de tre andre partiene ikke kjente hverken førstekandidaten eller Partiet Sentrum godt nok til å inngå et forpliktende samarbeid, viste seg raskt å holde stikk.

Å utelukkende søke samarbeid av taktiske/valgtekniske grunner, slik Sajid Mukhtar skriver i sitt innlegg her i DRm24, tyder på at han og hans parti ikke har forstått hva som har vært noen av de største problemene i drammenspolitikken i de siste fire årene

Powered by Labrador CMS