Lise Backer ser fram til at togene til Vestfoldbanen går her i den nye kulverten fra sommeren 2025.

Her går togene til Vestfold sommeren 2025

Mellom Nybyen, Grønland og Nedre Strøm blir nå ny togtunnel i Strømsåsen mer og mer synlig – under bakken. Og en støyende anleggsplass rykker nærmere grønn bypark på taket av dobbeltsporet til Vestfold.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Tenk deg at du sommeren 2025 skal ta toget til Vestfold, nysgjerrig på nytt dobbeltspor og tunnel under Strømsåsen. Sørover til slettelandskapet i det flate fylket.

Enkeltsporet som i over 100 år har snirklet seg gjennom Danvik, skåret seg gjennom fjellsiden over Rundtom og ut gjennom Kobbervikdalen, det er nå togfritt.

Togtraseen er nå godt synlig fra luften.

På Drammen stasjon stiger du om bord på toget ved en nybygget og dedikert plattform. Spor og plattformer er hevet 40 cm høyere opp fra en flomutsatt Drammenselv. Plattformdelen av stasjonen er i ny drakt og i samspill med Drammens nye bybru.

Når ferden går vestover under den nye bybrua, har du på elvesiden utsikt til anleggsfolkene som er i gang med å pakke sammen på Skamarken. Den tidligere parkeringsplassen for tog avslutter midlertidig tjeneste som riggområde og skal bli en ny grønn park. Med Bueslaget på sørsiden glir du videre over fotgjengerundergangen til Grønland og over biltrafikken i Kreftingsgate. Der togene tidligere hadde tre spor å rulle på, pluss starten på et sidespor til godsterminalen, der er det fem nylagte og dedikerte spor. Med dobbeltspor til Vestfold i den sentrale hovedrollen.

Så fort du har biltrafikken i Kreftings gate bak deg, starter nedturen. Du merker toget synker med betongvegger begge sider. Etter to-tre hundre meter er betongen det eneste du ser ut av togvinduene. Dagslyset forsvinner og du er nede i den nybygde betongkullverten, første etappe på den seks kilometer lange togtunnelen sørover til Bergsenga.

Det er denne betongkulverten Lise Backer er sjef, organisator og pådriver for, kjent som UDK 02 for de innvidde.

Lise Backer på vei ned i togkulverten som når den er ferdig blir liggende usynelig under bakken med grøntområde på taket.

Tilbake på tidsplan

Nå i siste halvdel av 2021 er den intense og belastende perioden med spuntbråket over. Arbeidene med å støpe kulverten, betongtunnelen for togene, er godt i gang. Den støpes med glideforskaling, seksjon for seksjon, 12 meter ad gangen.

DRM24 er med på en tur under bakken omgitt av mannskap, maskiner og materiell i det som blir den nye delen av InterCity-prosjektet til Vestfold.

- Her vil togene gå fra sommeren 2025. Covid19 og forsinkelsene ligger i hovedsak bak oss og vi er i ferd med å ta igjen tapt tid, sier Lise Backer og viser rundt på en hektisk byggeplass.

- En glideforskaling mot byen har allerede støpt tre lengder, en annen glideforskaling bygges i andre enden og skal arbeide seg innover i prosjektet. Der spuntveggene nå stives opp, det graves ut jordmasser og det støpes gulv innover mot Konnerudgata.

Her bygges støpeform for en av glideforskalingene til togkulkverten som blir starten på ny togtunnel til Vestfold.
Kulverten støpes mens dagens Vestfoldbane går mindre enn et steinkast unna.

Store endringer

De første hundre meterne av kulverten nærmest byen vil være ferdigstøpt i løpet av 2021. Entrepenøren Veidekke vil så fylle opp rundt og på toppen av løsmassetunnelen så fort som mulig. Det for bl.a. å lette adkomst og forbindelse mellom de to delene av byggeplassen. Neste sommer skal det vil være klart for bl.a. å legge togspor vestover på bakkeplan på taket over kulverten. Jobben med å lage park ligger et godt stykke fram og vil bli lyst ut på eget anbud.

Den 540 meter lange kulverten, av noen betegnet som «cut-and-cover», vil på det dypeste ligge godt under grunnvannsnivå et hundretalls meter innover i tunnelen. Så vil sporene starte stigningen oppover og innover mot Strømsåsen. Rett under Konnerudgata vil kulverten gå over i en løsmassetunnel, en metode for å bygge i bl.a. løs sand og grus.

Her støpes gulv i kulverten mens det graves ut masse inn mot Konnerudgaten. Tykke stølrør stiver av spuntvegg i kulverten og sikrer med ras.

Arbeidet med å lage tunnel i sanden sørover og innover, vil starte tidlig i januar neste år. Arbeidene med å sprøyte inn sement og forsterke sandgrunnen pågår for fullt i den sørlige delen - inn mot fast fjell der løsmassetunnel blir til bergtunnel.

Arbeidene med å sprenge ut stein i bergtunnelen merkes tydelig av beboerne i området. De ser fram til slutten av dette året da dynamittsalvene i hovedsak har stilnet og de kan vende tilbake til normalen.

Godt med danseplass foreløbig inne støpeformen for ny togkulvert

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS