Her gjøres grunnarbeidet til nytt bybilde: Ekstrem forvandling i gang i Drammen

Her gjøres grunnarbeidene for Nye Drammen - jernbanestasjon og elvepromenade bygges om og det klargjøres for ny bybru på tidenes største byggeplass i byens midtpunkt.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: En viktig del av Bane NORs InterCIty-prosjekt med Oslo som senter og dobbeltspor i alle jernbaneretninger, er en fullstendig oppgradering av forbindelsen til Vestfold.

Det brukes milliarder av kroner på å bygge om jernbanens infrastruktur rundt knutepunktet Drammen.

Et svært viktig element i dette prosjektet er jernbanetunnelen i Strømsåsen som vil fjerne det kronglete enkeltsporet gjennom tettbebyggelsen på Strømsø og ut til sør i Kobbervikdalen. Gjennomslaget i tunnelen skjedde i mai og nå forvandles hullet i fjellet til en frost- og vannsikker togtunnel.

Nå er en ny og mer synlig del av prosjektet godt i gang: Ombygging av Drammen stasjon. Med ny bybru som indirekte følge av Bane NORs fullstendige oppgradering av jernbanebyen Drammen.

Alt etter planen

For å eliminere/minske flomfaren fra en svulmende Drammenselv, må skinngangene heves 40 cm. Det utløste planene om en fullstendig ombygging av spor og plattformer på stasjonen. Det er disse arbeidene som nå synes i sentrum og høres i vid omkrets.

Det startet i vår med bygging av midlertidig gangbruforbindelse og ble fulgt av fraflytting av Skamarken som togparkering og riving av bybrua over togsporene.

DRM24 har fått en omvisning på prosjektet, en guidet tur i det som er en miks av labyrint, hinderløype og puslespill. Med en krevende logistikk av mannskap og maskiner. Og som ekstra element i prosjektet:

Noen få meter skiller anleggsplass og jernbane med høyspentsstrøm og tog i trafikk. Men det er orden i systemet og så langt har det gått etter planen.

Fungerende prosjektleder Tor Espeland (t.v.) og Thomas Aas, prosjekteringsleder BIM og Teknisk Plan, på anleggsplassen rett under der ny bybru vil komme.
Fungerende prosjektleder Tor Espeland (t.v.) og Thomas Aas, prosjekteringsleder BIM og Teknisk Plan, på anleggsplassen rett under der ny bybru vil komme.

Nye plattformer

Plattformområdet er nå delt i to på langs og delen nærmest elva er anleggsplass. Der rives gangveien mot elva og det gjøres grunnarbeide for å heve skinnegang. Og bygging av en ny og lengere plattform for sporet nærmest elva som i dag ikke har plattform.

Når disse arbeidene er ferdige vil skinnene være hevet 40 cm og en ny og plattform for lengre togsett vil være på plass. Og etter hvert vil en nybygget elvepromenade med kaiplasser komme på plass.

Denne delen av arbeidene som nå er påbegynt er de mest omfattende ved stasjonen og er planlagt ferdigstilt sommeren 2024. Da vil denne delen av den nye stasjonen bli tatt i bruk og sporene nærmest stasjonsbygget bli avstengt for anleggsarbeider og oppgradering.

Og underveis skal det bygges ny bybru, togtrafikk avvikles med midlertidige løsninger og det står utfordringer i kø fram til åpningen av helt ny stasjon sensommeren 2025.

SE FLERE BILDER FRA STATUS PER I DAG:

Powered by Labrador CMS