Nortura tilbakekaller panerte varer og posteier

Nortura tilbakekaller avgrensede partier av ulike posteier og panerte varer. Årsaken er funn av etylenoksid i ett av tilsetningsstoffene, xanthan gum, som brukes i produktene.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Produktene kalles tilbake etter pålegg fra Mattilsynet. Studier har vist at etylenoksid kan være gentoksisk og EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon.

Inntak av et produkt som inneholder etylenoksid utgjør ikke noen akutt helsefare. Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi inntak over tid kan gi økt risiko for alvorlige helseskader.

- Forbrukere som har noen av disse produktene, bes kaste disse i restavfallet eller returnere produktene til butikken de er kjøpt i for refusjon, uttaler Nortura.

Mer informasjon om etylenoksid er tilgjengelig på www.mattilsynet.no og www.matportalen.no

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdatoene som er listet opp under:

Powered by Labrador CMS