Ny kai styrker gods-knutepunktet Drammen: Her møtes båt, bil og bane

Drammen havn dobler nå kailengden ut mot Drammensfjorden til 340 meter. Her bygges det ny kai som hviler på opptil 140 meter dype stålpeler ned til grunnfjellet.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: På Holmen er grunnarbeidene med å utvide kaifronten på Kattegat-kaia nå inne i sluttfasen. Når pelearbeidene sluttføres i oktober/november er det klart for å støpe kaidekket som vil doble kaifronten ut mot Drammenfjorden. Det gir Drammen havn til sammen 340 meter dypvannskai og muligheten for å ta imot to store skip samtidig på delen av havna som håndterer containertransport og prosjektlaster.

- Dette betyr mye for oss i form av større kapasitet og økt fleksibiltet. Vi blir bedre i stand til å løse oppgaven som godsknutepunkt der båt, bil og bane møtes, sier Ivar A. Vannebo, assisterende havnedirektør på en befaring for DRM24.

Og Vannebo (bildet) minner om at havna trenger kaiplassen etter at de har flyttet ut fra Tangenkaiene og Lierstranda.

140 meter høyt - under vann

Kaien på Holmen-Syd er en spuntkai. Det vil si det er drevet en spunt loddrett ned i vannet og fylt opp med masse på landsiden for å bære laste- og losseoperasjonen. Ut med Drammensfjorden er sjøen så dyp at den metoden ikke fungerer. Der bygges pelekai hvor kaien hviler på stålpeler ned til grunnfjell.

Ytterst mot fjorden er pelene rammet inntil 140 meter ned i grunnen, noe av det dypeste som er gjort i Norge. For å minske friksjon og leiregrunnens grep på pelene, føres de øverste 40-50 meterne ned i borede stålrør med litt større diameter enn pelene.

Arbeidene med forlengelsen av den eksisterende Kattegatkaia startet fjor og hovedentrepenør er NRC Group Norge. Selve pelearbeidet gjøres av FAS Fundamentering, et spesialfirma for den typer arbeider.

Holmen synker – kaiene står

Den nye kaia (200 meter lang) blir en forlengelse av den eksisterende og dekket skal tåle de mobile kranene som veier 450 tonn. På toppen av pelene til grunnfjellet støpes nå tykke dragere som skal bære kaidekket. Det støpes trolig neste år og står klar til bruk neste sommer. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 250 millioner kroner, men økte priser på stål og andre innsatsfaktorer vil trolig endre sluttsummen.

Holmen er i utgangspunktet en stor sandbanke der grunnen sakte synker. Men pelekaiene hviler på grunnfjell og står støtt. Det betyr at mens kaikanten er stabil vil grunnen innenfor gradvis synke.

Derfor bygges forbindelsen mellom kaikant og land som en bevegelig rampe. Når høydeforskjellen blir for stor og rampen for bratt, bygges den opp på landsiden. Men da snakker ekspertene om noe som kan ligge 10-20 år fram i tid.

Lang reise

Trelasteksport, papir, cellulose, vareimport og skipsbygging var starten på reisen til dagens Drammen havn der bilimport og containertrafikk er viktige elementer i knutepunktet for sjø, vei og togtransport.

Nåværende etappe på reisen startet for et par tiår siden, og mange endringer har skjedd:

  • Havna får politisk marsjorde om å samle havnevirksomheten på Holmen, Tollboden og Tangen frigjøres til byutviklingsformal.
  • Videreutvikler bilimport, tilrettelegger for containertrafikk.
  • Bygger planfri kryssing for sidesporet til Holmen sammen med 570 meter lange ankomstspor for godstogene.
  • Anlegger sporvifter og tilrettelegger for direkte omlasting mellom sjø og jernbane, frigjør godsterminalen i Nybyen.
  • Bygger Kategatt 1 og flytter mobilkran dit fra Holmen Syd.
  • Lanserer planer for gigantutbygging, nedjusteres av politikere.
  • Sikrer seg en million tonn stein fra Bane NORs tunnelprosjekt i Strømsåsen.

Og veien videre? Utvidelsen av Kattegat-kaia står klar neste sommer. Etter hvert som steinmasser blir tilgjengelig fylles bukta der bilbåtene nå legger til. Bilbåtene flytter anløp til ny Kategatt-kai kanskje fra 2024.

Litt lenger fram utvides Risgarden for overflateparkering av biler. Gamle lagerskur og servicebygg rives og nye bygges.

SLIK SKAL DET BLI: Illustrasjon av havna på Holmen ferdig utbygget.

SE FLERE BILDER FRA ARBEIDENE:

Powered by Labrador CMS