VERNES: Gammel barskog og rikmyr i Austadmarka blir nå naturreservat.
VERNES: Gammel barskog og rikmyr i Austadmarka blir nå naturreservat.

Skogsområde i Drammen blir naturreservat

Regjeringen har besluttet å verne 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Ett av dem ligger i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Områdene er en del av i samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden, uttaler Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Den er et viktig karbonlager, og en avgjørende klimapartner for å nå våre klimamål. Skogen er hjemmet til mye sårbar natur, som vi er helt avhengige av, og som vi må ta godt vare på. Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Dagens vernevedtak omfatter om lag 30 kvadratkilometer (km2) nytt verneareal – med ca. 25 km2 produktiv skog ­ som vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven.

Austadmarka

Austadmarka naturreservat ligger nær byen i Drammen, og er lavereliggende og variert med større innslag av eldre skog og rikere skogtyper som kalkbarskog.

Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern de nærmeste årene.

– Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Mange av de områdene vi verner i dag, har vært klare for vern lenge. Det er bra at vi nå kommer i mål med dette vernevedtaket. Neste år planlegges vern av ytterligere en rekke viktige skogområder. Samtidig skal vi i gang med et arbeid som ser på hvordan ordningen skal bli enda mer treffsikker, sier Espen Barth Eide.

Powered by Labrador CMS