IKKE FORNØYD: Ståle Sørensen (Ap) mener han ikke har fått gode nok svar fra kommunen på administrasjonens fyrverkeri-avlysning.
IKKE FORNØYD: Ståle Sørensen (Ap) mener han ikke har fått gode nok svar fra kommunen på administrasjonens fyrverkeri-avlysning.

Sørensen fikk fyrverkeri-svar:
- Intet handlingsrom

Rådmannen viser nok en gang til coronaforskriften, og unngår dermed å besvare flere kritiske spørsmål om hvilke vurderinger som ble gjort før man avlyste nyttårsfyrverkeriet - stikk i strid med andre store byer.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Saken, som først ble omtalt i romjula, tok en ny vending da råd fra både FHI og Helsedirektoratet langt på vei ga sin tilslutning til offentlig fyrverkeri-oppskyting.

Drammen kommune holdt allikevel på sitt, og avlyste fyrverkeriet for andre år på rad. Det ble begrunnet med at kommunen vurderte oppskytingen som et «arrangement som ville medføre smittefare» og dermed brudd på nasjonale coronabestemmelser.

Bergen, Stavanger og Tromsø var blant kommunene som tolket coronaforskriften annerledes og gjennomførte fyrverkeri i kommunal regi.

- Uforståelig

- Det er helt uforståelig hvordan smittevernrådet vurderer dette annerledes enn ypperste fagmyndighet på området, skriver Sørensen i et brev til rådmannen, hvor han krever svar på en rekke spørsmål.

- I Ifølge smittevernloven skal tiltak være forholdsmessige og de skal være faglig begrunnet. Bruk av tvang og forbud skal unngås til det ytterste, skriver Sørensen.

Dette får ikke Sørensen svar på:

  • Den skriftlige forholdsmessighetsvurderingen som skal være grunnlag for vedtaket
  • Om det finnes et skriftlig referat fra møtet hvor avgjørelsen ble fattet
  • Hvilke vurderinger som er gjort knyttet til uheldige konsekvenser av antatt økt privat fyrverkeri målt opp mot eventuelle smittevernfaglige konsekvenser.
  • Om smittevernrådet har hatt dialog med fagmyndigheter om temaet

Rådmannen viser i alle spørsmålene over til COVID 19-forskriften, og at avgjørelsen er et «linjeansvar som ble tatt etter råd fra lokalt smittevernråd». I smittevernrådet sitter blant annet kommuneoverlege og beredsskapsjefen i kommunen.

Kommunen viser også til vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet, og mener å ha opptrådt i tråd med hva FHI har lagt til grunn i sine uttalelser om kommunalt fyrverkeri.

- Vurderingene er gjort helt i tråd med beskrivelsen fra Forland og FHI, og viser til et sitat om at «den enkelte kommune kjenner sin egen situasjon best».

Sørensen ville også ha svar på hvilke tiltak kommunen kunne gjort rundt fyrverkeriet for å oppnå smittevernfaglige mål. Her viser kommunen til at det eneste mulige alternativet var avlysning så nært opp mot nyttårsaften, fordi andre alternativer må «prosjekteres og forberedes lengre tid i forveien».

Ville ha politisk behandling

Sørensen kritiserte også administrasjonen for å ikke involvere politikerne i en sak som i utgangspunktet er politisk besluttet å bevilge penger til.

Han mente, i likhet med blant annet Ulf Erik Knudsen i Frp, at saken burde vært oppe i formannskapet til behandling på lik linje med andre lokale corona-tiltak.

- Folkestyret, i denne sammenheng representert ved formannskapet, er satt på siden, sa Knudsen til DRM24 i romjula.


Kommunen viser nok en gang til den nasjonale corona-forskriften.

- Med begrensningene i de nye bestemmelsene var det ikke noe handlingsrom i denne saken, uttaler kommunen.


Ståle Sørensen mener avlysningen virker mot sin hensikt.

- Det kommunale fyrverkeriet kan sees fra store deler av byen og man trenger ikke samle store mengder mennesker på samme sted. Det som skjer er at folk heller skyter opp eget fyrverkeri. Vi vet mye om hvilke skader dette ofte skaper, dessuten har man mindre kontroll på dette. Det er også bakgrunnen for at vi har ønsket å satse på et kommunalt fyrverkeri, uttalte Sørensen i romjula.

Powered by Labrador CMS