MÅ HÅNDTERE STADIG YNGRE FORBRYTERE: Politiet har nå barn helt ned i syvårsalderen på statistikken i Drammen.

Yngre lovbrytere - mindre vold

Politiets straffesakstall for Drammen viser gjerningspersoner helt ned i 7-8-årsalderen for året som gikk. Samtidig er det mindre vold og færre saker totalt blant mindreårige i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN/LIER/ØVRE EIKER: DRM24 har tidligere omtalt kriminalitetsutviklingen i Drammen med stadig yngre gjerningspersoner som begår straffbare forhold.

Ferske tall fra Drammen politistasjondistrikt viser at det i 2022 var flere straffbare forhold med gjerningspersoner under den kriminelle lavalder (15) år, enn over, blant ungdom under 18 år.

14-årskategorien er aller verst, med 114 forhold. Samtidig finner vi gjerningspersoner helt ned i åtte år, og for 2021, helt ned i syv år. For året som gikk er det registrert 42 straffbare forhold hvor gjerningspersonene er 12 år eller yngre.

Mindre vold og færre saker

Det positive er at mens straffesakstallene viser en økning på 10,5% i antall lovbrudd fra 2021-2022 totalt, er det imidlertid en nedgang i antall saker med unge forbrytere under 18 år i forhold til de foregående årene. Man må tilbake til 2018 for å finne lavere tall i Drammen.

Antall voldssaker, som i 2021 hadde fordoblet seg på to år, er i 2022 mer enn halvert i drammensområdet fra 128 til 59 saker.

Politiet har tidligere uttalt at det er en håndfull gjengangere som begår mange av lovbruddene.

MINDRE VOLD: Her fra en voldsepisode på Strømsø i topp-året 2021 hvor flere ungdommer angrep en mann med belter og slag på åpen gate.

Stjeling og vold i sentrum

Når det gjelder type lovbrudd er vinningskriminalitet, som for eksempel tyveri, nå sterkt overrepresentert blant de mindreårige.

Deretter følger vold og skadeverk, men også narkotika og seksuallovbrudd er med på listen.

Politiet har også utarbeidet en oversikt over hvor i Drammen kommune U18-forholdene er begått, og det er i sentrum av byen at det aller meste skjer.

Klart hyppigst forekomst av lovbrudd begås på Bragernes og Strømsø, med hele 577 av totalt 1517 U18-forhold i perioden 2018-2022.

Deretter følger Åssiden, Gulskogen, Krokstadelva, Åskollen/Tangen, Mjøndalen og Fjell.

BRAGERNES: Er tilholdssted/samlingspunkt for mange unge på kveldstid og topper statistikken over lovbrudd under 18 år.
GULSKOGEN: Utover sentrum er Gulskogen en gjenganger med straffbare forhold begått av mindreårige
Powered by Labrador CMS