KOMMUNEOVERLEGE: John David Johannessen forklarer hvordan kommunen har vurdert trafikklysmodellen som nå re-innføres.
KOMMUNEOVERLEGE: John David Johannessen forklarer hvordan kommunen har vurdert trafikklysmodellen som nå re-innføres.

Drammensskolene på grønt nivå - skal opprettholde normal drift

– Gult tiltaksnivå vil medføre betydelig mer hjemmeskole for elevene i barneskolen enn det har gjort i tidligere perioder med gult nivå, er kommunens vurdering.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Regjeringen har bestemt at skoler og barnehager i hele landet igjen skal ta i bruk trafikklysmodellen for å regulere smitteverntiltakene. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, og smittevern-tiltakene skal tilpasses den lokale situasjonen.

Smittevernoverlege, kommuneoverlege og kommunalsjef for barnehage og skole bestemte i går at skoler og barnehager i Drammen kommune skal organiseres på grønt nivå, det vil si tilnærmet normal drift.

– Ut fra en smittevernfaglig vurdering, har vi bestemt at skolene i Drammen skal være på grønt nivå. Det er vurdert ut fra dagens situasjon, men vi vil følge situasjonen nøye og treffer lokale tiltak der det er behov, sier kommuneoverlege John David Johannessen torsdag.

Bakgrunnen for grønt nivå er at aktiviteter for barn ellers i samfunnet ikke er begrenset. Det meldes også om et relativt høyt korttidsfravær blant tilsatte ved skolene. Grunnen til det er luftveissykdommer inkludert korona-relatert fravær. Det gjør at gult tiltaksnivå vil være vanskelig å gjennomføre.

– Gult tiltaksnivå vil derfor medføre betydelig mer hjemmeskole for elevene i barneskolen enn det har gjort i tidligere perioder med gult nivå, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for barnehage og skole.

Tester de eldste elevene regelmessig

Veileder om smittevern sier at 1.-4. trinn skal prioriteres for tilstedeværende undervisning, og dermed vil gult nivå særlig ramme 5.-7. trinn på barneskolene.

– Elever i 5.-7. trinn og 8.-10. trinn har allerede jevnlig testing. Grønt nivå og testing vurderes som målrettede og gode tiltak, sier John David Johannessen.

Smittenivået er mye lavere ved videregående skole, derfor er det ikke er aktuelt å vurdere gult nivå der slik situasjonen er nå.

– Dette skyldes god vaksinedekning, avslutter Johannessen.

Det er de lokale helsemyndigheter i kommunene som har ansvaret for å vurdere om det er behov for å heve til gult eller rødt nivå for barnehager og skoler.

- Kommunen følger situasjonen tett og vil løpende vurdere behovet for endring i tiltaksnivå, uttaler kommunen.

Powered by Labrador CMS