Vaccination certificate
Vaccination certificate

Gjeninnfører bruk av corona-sertifikat

Vurderer både lokal og nasjonal bruk for å begrense smittespredningen.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Helse- og omsorgsministeren vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat, opplyser regjeringen fredag.

— Det er et ønske i flere kommuner og i næringslivet om å kunne bruke koronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger. Vi vil raskt innføre en forskrift som gjør at kommunene kan bruke koronasertifikat for å lempe på lokale koronaregler, sier Kjerkol.

Regjeringen vil legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat uten andre tiltak, og varsler derfor at de vil se nærmere på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

— Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

- Kommuner med utbrudd må ta grep

Stadig flere med korona ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press. Regjeringen innfører derfor noen flere nasjonale tiltak for å få ned smitten, men det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

Hvis vi ikke klarer å snu denne utviklingen, vil helse- og omsorgstjenesten kunne bli overbelastet i løpet av kort tid. Kommuner med store utbrudd må ta grep, uttaler regjeringen i en pressemelding,

– Vi følger situasjonen fortløpende og ser med alvor på at tallet på innleggelser øker. Vi mener det mest treffsikre er at kommuner med mye smitte, innfører lokale smitteverntiltak. Kommunene har tatt stort ansvar og vist at de raskt og effektivt klarer å slå ned utbrudd, og det er viktig at kommuner med raskt stigende smitte fortsetter denne innsatsen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Når det er behov for tiltak i flere kommuner i samme bo- og arbeidsregion, er det viktig at kommunene samordner seg. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere å vedta regionale forskrifter dersom kommunene i en region ikke lykkes med å samordne seg. Det kan også være aktuelt med statlig vedtak på lokalt og regionalt nivå i situasjoner der det tar for lang tid for kommuner å beslutte tilstrekkelige lokale tiltak. Regjeringen og fagetatene følger situasjonen tett.

— Samtidig vet vi hva som skal til for å snu utviklingen. Det er viktig at alle holder seg hjemme ved sykdom, tester seg og isolerer seg ved påvist koronasykdom. Økt vaksinering vil også gi oss viktig drahjelp. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å ta vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Uvaksinerte nærkontakter får plikt til å teste seg

For å begrense smittespredningen i samfunnet, har regjeringen besluttet at uvaksinerte personer over 18 år, som bor sammen med en som er smittet av korona, har plikt til å teste seg. Denne plikten vil gjelde fra 16. november.

— Dersom du er uvaksinert og bor sammen med en som får påvist korona, må du teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 dager. Testplikten gjelder helt til det har gått 7 dager etter siste gang de hadde nærkontakt. Dette er ikke bare en anbefaling, men en plikt, sier Kjerkol.

Hvis den som bor sammen med en smittet er vaksinert, anbefales det to tester (selvtest eller PCR-test) i samme periode. Det anbefales også at alle under 18 år som bor med en som er smittet, følger det samme testregime som for uvaksinerte.

Hvis du bor med en som er smittet, bør du være hjemme til du har fått negativt svar på den første testen.

Uvaksinert helsepersonell bør testes og bruke munnbind

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet om uvaksinert helsepersonell og faren for at de kan smitte sårbare pasienter. Helsedirektoratet har kommet med råd til kommunene om hvordan de kan unngå slike situasjoner.

— Vi vil ta ytterligere grep for å beskytte sårbare pasienter fra smitte. Derfor ønsker vi testing av uvaksinert personell to ganger i uka og klar beskjed om at de må bruke munnbind. Helsedirektoratet vil sende ut retningslinjer om dette til kommunene, sier Kjerkol.

Regjeringen ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene for å fange opp og forebygge smittespredning der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort.

FHI har nylig endret rådene om testing på skoler i kommuner med høyt smittetrykk.

Powered by Labrador CMS