Kommunen: «Høy belastning» av covid-pasienter
Sykehuset: «Mindre belastning» av covid-pasienter
HVA ER RIKTIG?

Som følge av mer enn en halvvering av corona-innlagte de siste to ukene, er belastningen av COVID-pasienter ifølge Vestre Viken «mindre». Allikevel uttaler Drammen kommune at belastningen på sykehuset «fortsatt er høy». Nå tar kommunen selvkritikk på rutinene.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Med elleve innlagte pasienter med corona på sykehuset mandag, skriver kommunen følgende i sin statusoppdatering om coronasituasjonen i kommunen:

«Drammen sykehus rapporterer fortsatt om høy belastning av covidpasienter», gikk ut i en pressemelding til media mandag.

Etter at tallet har vært redusert fra 24 innlagte i romjula, synes den virkelighetsbeskrivelsen å være misvisende.

Forrige gang det var så få som 11 pasienter innlagt ved sykehuset i november, var sykehuset i grønn beredskap – som betyr normal drift.

DRM24 fikk derfor mandag sykehuset til selv å beskrive belastningen som følge av coronapasienter.

- Etter nyttår har det vært færre innleggelser av pasienter med Covid-19 i hele Vestre Viken. Trenden ved Drammen sykehus er den samme. Den siste uka har det vært innlagt mellom 11 og 15 pasienter med Covid-19, som nå opplever en noe mindre belastning både på sengepostene og på intensiv, sammenlignet med i desember, uttaler fagsjef ved Drammen sykehus, Gro Vik Knutsen.

Viktig om innleggelsestall

Per dags dato har sykehuset ikke gitt DRM24 innsyn i hvor mange av de 11 pasientene som er innlagt som følge av corona (med COVID-19 som utgangspunkt for innleggelsen). Sykehuset har tidligere opplyst at andelen som er innlagt av andre årsaker, men med corona, over flere måneder er på rundt 22%. Ifølge FHI er denne andelen ventet å stige betraktelig etter hvert som Omikron smitter store deler av befolkningen.

Viser til sykehusets hjemmesider

Pressesjef i Drammen kommune, Gard Nybro Nielsen, opplyser til DRM24 at de benytter informasjon fra sykehusets hjemmesider som bakgrunn for sine ukesrapporter.

Han viser til Vestre Vikens generelle corona-informasjon hvor man kan lese følgende:

«Vestre Viken er i gul beredskap. Bakgrunnen for beredskapen er økende antall pasienter med covid-19 og en krevende totalsituasjon på sengepostene.»

Denne informasjonen fra sykehusets nettside er imidlertid ikke oppdatert siden henholdsvis 2. desember og 23. desember.

Vestre Viken HF oppdaterer imidlertid innleggelsestallene for sine sykehus daglig et annet sted på sine hjemmesider.

- Dere bruker altså sykehusets generelle informasjon om beredskapsnivå for å si noe om den siste ukens utvikling, uten å legge antall corona-pasienter til grunn?

- Ja, men vi skal se litt på rutinene her. Det handler ikke om bevisst feilinformasjon, sier Nielsen.

- Planlegger før økning i antall innleggelser

Drammen sykehus opplyser overfor DRM24 at de nå planlegger for «en økning i antall innleggelser framover, i tråd med utbredelsen av omikron-smitte».

- Foreløpig er det usikkert både hvor raskt omikron-smitten sprer seg og hvor mange som vil trenge sykehusinnleggelse de nærmeste ukene, uttaler fagsjef Gro Viken Knutsen.

Powered by Labrador CMS