INNEBRØYTET: Her fra Konnerudgata i ettermiddagsrushet sist fredag.
INNEBRØYTET: Her fra Konnerudgata i ettermiddagsrushet sist fredag.

MENINGER: Cathrin Janøy
Gruppeleder, Drammen MDG

Drammen bør tenke nytt rundt prioriteringene i snøryddingsregimet

Det er noen som taper på at sykkelveier, gangveier og bussholdeplasser ikke er godt nok brøytet og vedlikeholdt på vinterstid, og det er kvinner, barn, funksjonshemmede og eldre.

MENINGER: Debatten om vintervedlikehold som har vært de siste ukene, er viktig. Vi har et brukbart snøryddingsregime i Drammen, men det kan inntreffe dager med unntakstilstand, slik som i forrige uke, da det kom et kraftig snøfall onsdag og særlig fredag.

På slike dager er det viktigste å sørge for at kritisk infrastruktur blir prioritert, slik at nødetater og offentlige tjenestefunksjoner som hjemmehjelp får den framkommeligheten de trenger. Ellers er disse vintermånedene et godt tidspunkt for å snakke om hvorvidt vintervedlikeholdet i Drammen er tilfredsstillende.

Hvordan er snøryddingsregimet og vintervedlikeholdet av bussholdeplasser, veier, gater og torg organisert? Er det er noen som står igjen som tapere når gater og torg i sentrum ikke er trygge på vinteren, eller når sykkel- og gangveier ikke er brøytet og strødd tilstrekkelig?

Fotgjengere skader seg oftere enn bilførere med isete forhold, og personskader er langt dyrere for samfunnet enn vedlikeholdet. Det er all grunn til å spørre om alle innbyggerne i Drammen er likestilt med dagens retningslinjer og dens prioriteringer.

Før hovedfartsårer prioriterer de barnehager først, så større arbeidsplasser, og deretter skoleveier. Det kan fint være vi konkluderer med at vi bør gjøre det samme i Drammen

Det finnes data fra Frankrike som viser at to tredjedeler av kollektivreisende er kvinner, og noen steder i USA er kvinneandelen enda høyere. Menn foretrekker bil oftere, og årsaken bak reiser er ulik for kvinner og menn de fleste steder i verden. Menn pendler som regel til og fra arbeid. Men kvinner har et langt større omsorgsansvar for barn og eldre i familien, og har derfor et annet reisemønster.

Det kan typisk se ut som at en kvinne må levere barn i barnehage og skole, og følge eldre slektninger til nødvendige avtaler i tillegg til å komme seg til eget arbeid. Kvinner jobber også mer skiftarbeid og reiser til andre tidspunkt.

Når det først og fremst er hovedveier som blir prioritert i vintervedlikeholdet, så vil det si at det er noen som taper på at sykkelveier, gangveier og bussholdeplasser ikke er godt nok brøytet og vedlikeholdt på vinterstid, og det er kvinner, barn, funksjonshemmede og eldre, som ikke opplever at de kan ferdes fritt og trygt.

Hvordan kan vi gjennom godt vintervedlikehold gi like muligheter, og gjøre gater, torg og veier tilgjengelig for alle innbyggere? De tok denne prinsipielle debatten i et likestillingsperspektiv i den svenske byen Karlskoga. De falt ned på at deres regime for snørydding måtte endres, og de valgte å prioritere et langt bedre vintervedlikehold på sykkel- og gangveier.

Det de også fant ut var at de sparte penger på å gjøre andre prioriteringer. Før hovedfartsårer prioriterer de barnehager først, så større arbeidsplasser, og deretter skoleveier. Det kan fint være vi konkluderer med at vi bør gjøre det samme i Drammen!


Av
Cathrin Janøy
Gruppeleder Drammen MDG

Powered by Labrador CMS