SKRAPES VEKK: Parkeringsplassene langs Nedre Storgate på Brakerøya blir nå historie.

Fjerner flere p-plasser i sentrum: - Skal lage sykkelvei

Frustrerte næringsdrivende frykter konsekvensene for kunder og varelevering.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Drammen kommune har som kjent vedtatt en omfattende sykkelplan til flere milliarder, og så sent som i juni åpnet en sykkelvei til 40 millioner kroner. Onsdag sperret næringsdrivende øynene opp da de kom på jobb i Nedre Storgate ved Grev Wedels plass.

Arbeidere freste da vekk oppmerkingen på stedet. Årsaken var at det skulle lages sykkelvei, ble det opplyst.

- Jeg blir ganske oppgitt. Selvom det blir vanskeligere tilgjengelig for kundene er det en ting. Det verste er vareleveringen. Hvor skal dem stå? Her er det også et legekonor med daglig henting og bringing av pasienter. Det går utover de næringsdrivende, som får det veldig keitete. Jeg greier ikke skjønne rasjonalet, sier Morten Thomsen, daglig leder i butikken KanonCon til DRM24.

Han forteller at han reagerer på at verken han eller andre næringsdrivende på stedet har mottatt varsling.

SYKKELVEI: Parkeringsplasser fjernes nå på markert område. Hele gatestrekningen fra Erik Børresens Alle til Prins Oscars gate skal gjøres enveiskjørt med sykkelvei.

- Sløsing med skattebetalernes penger

Det hører også med til historien at gateparkeringen ble flyttet til motsatt side av gata for noen få år tilbake, for å gjøre plass til sykler og bredere fortau på motsatt side. Nå skal altså gateparkeringen fjernes i sin helhet etter politisk behandling i vinter.

Fremskrittspartiet stemte imot forslaget, på grunn av bekymring nettopp for de næringsdrivende.

- Dessuten har denne sykkelsatsingen og sykkelveiene ingen ting for seg. Det er bare plunder og heft for alle, man får ikke noe mer sykkel og gange uansett virkemiddelbruk, uttaler Jon Helgheim (Frp), og viser til en rapport med måloppnåelse fra Buskerudbyen.

- Fjerning av parkeringsplasser er til ulempe for sentrumshandelen, og sløsing med skattebetalernes penger. Nå har vi sløst bort 100 millioner kroner på tre år på sykkelsating i Drammen, sier Helgheim.

DRM24 har vært i kontakt med Drammen kommune, som på grunn av ferieavvikling ikke kan gi detaljer om arbeidene og når disse forventes ferdigstilt. Sykkelkoordinator Elisabeth von Enzberg-Viker har ikke besvart DRM24's henvendelser.

Det gjennomføres tiltak som innsnevrer gateløp og innfører «tvungne svinger». Dette skal bidra til å senke hastigheten og gjør gatene triveligere og tryggere for myke trafikanter, ifølge Drammen kommune. Her eksemplifisert med tenkt løsning for delstrekning av Nedre Storgate mellom Prins Oscars gate og Sankt Halvards gate,

Del av større områdeplan

Veinettet på hele Nedre Bragernes skal i løpet av året gjennomgå  større endringer for å hindre biltrafikk og legge til rette for myke trafikanter, hvor Nedre Strandgate, som inngår i det såkalte hovednettet for sykkel i sykkelplanen i Drammen, blir en såkalt  «sykkelprioritert gate». 

Dette skal ifølge kommunedirektøren gjøres ved at gatene på nedre Bragernes, avgrenset i vest av Erik Børresens allé, i nord av Engene, i øst av Prins Oscars gate, og i sør av Nedre Strandgate kan stenges for gjennomgående trafikk.

Dette igjen innebærer at Nedre Storgate fra Erik Børresens Allé til Prins Oscars gate gjøres enveiskjørt, med ulik retning øst og vest for Losjeplassen.

- Gjennom enveiskjøring vil gjennomkjøring i gata bli redusert, og den kjørbare gatebredden kan gjøres smalere når det ikke er behov for at biler skal passere møtende trafikk. Enveis biltrafikk gjør det også enklere for syklister å forholde seg til de kjørende i gata, heter det i kommunedirektørens forslag til vedtak.

Markeringen av sykkelprioritert gate i Nedre Storgate foreslås også videreført videre øst for Prins Oscars gate mot Brakerøya, for å «skape en mer helhetlig sykkelrute».  Tiltakene finansieres gjennom programområdets budsjett, men det søkes også om bidrag fra Buskerudbyen.

Under en medvirkningsprosess med innspill fra aktører i området kom det frem at det var viktig å «ivareta næringslivets behov (parkering og adkomst for kunder, ansatte og ivareta varelevering)». Uten å spesifisiere det mer nøyaktig, skriver kommunedirektøren at med «de foreslåtte reguleringene vil behovet for varelevering bli ivaretatt og antall parkeringsplasser opprettholdes omtrent på dagens nivå».

Powered by Labrador CMS