Ny parkeringsstrategi med urimelige krav til antall sykkelparkeringsplasser

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Den nye parkeringsstrategien for Drammen kommune er nå ute til høring med frist 1. mars, og stor var overraskelsen da jeg leser deler av forslaget til ny strategi, særlig når det gjelder kravet om antall fremtidige sykkelparkeringer i kontorbygg i sentrum.

Drammen kommune har satt seg et meget høyt mål når det gjelder at flere innbyggere skal sykle, og isolert sett er det bra, selv om det hårete målet om å bli Norges beste sykkelby nok ikke vil bli nådd.

I sykkelplanen for 2021 – 2031 for Drammen er ambisjonen målsatt til at 20 prosent av alle reiser i sentrum skal foregå per sykkel, både på Bragernes og på Strømsø, innenfor det som kalles sone 1 i Drammen. Dette betyr selvfølgelig at det også må bygges ut et betydelig antall sykkelparkeringer, ikke bare på kommunal grunn, men også i alle nye kontor- og næringsbygg som reises eller fornyes i sentrum.

I forslaget til ny parkeringsstrategi for sentrum er det foreslått å øke antall sykkelparkeringer i bygg med kontorarbeidsplasser fra minimum 2 til minimum 3 sykkelparkeringsplasser pr/100 kvm. BRA.

Som mange vet foregår det i øyeblikket en betydelig aktivitet med planlegging av nye bygg og renovering av gamle bygg rundt Strømsø Torg, og dersom dette nye kravet om antall sykkelparkeringer blir gjennomført, vil det få meget store konsekvenser for utbyggere, leietagere og ansatte. De allerede meget høye leie- og byggekostnadene vil bli enda høyere. En av de store utbyggerne på Strømsø er i øyeblikket Strømsø United. Dette selskapet planlegger nå flere bygg sentralt på Strømsø, som til sammen med rehabilitering og nybygg, vil kunne bli på 45.000 kvm.

Dersom den nye parkeringsnormen skal legges til grunn for disse utbyggingene betyr det at det skal anlegges omkring 1.350 sykkelparkeringsplasser til disse byggene. Hver enkelt sykkelparkeringsplass krever cirka 4 kvm., og det innebærer at det til sammen må må bygges 5400 kvm. sykkelparkeringsarealer. Disse arealene vil også være eksklusive kun for de som har tilgang til byggene. Dette er etter min mening hverken god miljøpolitikk eller fornuftig bruks av ressurser enten de er private eller offentlige.

SYKKELHOTELL: Her fra Oslo S.
SYKKELHOTELL: Her fra Oslo S.


Det er ikke spesielt synd på eierne av Strømsø United eller andre eiendomsutviklere i Drammen. De har hatt og har fortsatt gode kår i Drammen, men av og til fortjener også deres syn og innspill å bli kjent, ikke bare hetset med og latterliggjort.

Som et konkret eksempel på hvor galt det kan gå dersom de nye sykkelparkeringsreglene blir innført: Strømsø United har nylig ferdigstilt Strømsø Torg 4 (det gamle bygget til Statens Vegvesen). Etter de gamle bestemmelsene er dette bygget tilrettelagt for cirka 160 sykkelparkeringsplasser, i et bygg som skal huse omkring 240 mennesker.

Med det nye kravet til antall sykkelparkeringsplasser ville det i dette bygget ha blitt anlagt 230 sykkelparkeringsplasser, altså nesten 100 prosent dekning av antall arbeidsplasser i bygget. Måler vi dette opp mot kommunens egne ambisjoner om at 20% av alle reiser i sentrum skal foregå med sykkel, er det vel ikke rart at noen og enhver kan stille spørsmål ved hvilke agendaer og rasjonell tenkning som ligger bak slike forslag.

Drammen oppnår i hvert fall ikke å bli Norges sykkelby med å forsøke å innføre regler som hverken innbyggere, utbyggere eller annet næringsliv forstår nødvendigheten av, og som risikerer å bli sett på som «liksom-politikk».

Hva tenker personene i kommunen som står bak et slik forslag? Tror de virkelig at alle som skal jobbe i disse nye kontorbyggene skal sykle til og fra jobb? Hvorfor har vi en storstilt utbygging av jernbanestasjonen i Drammen, og hvorfor har vi Strømsø Torg som et knutepunkt for busstrafikken inn og ut av Drammen?

Alle normalt oppegående mennesker skjønner at miljøspørsmål er viktige og at det er en nødvendighet å reduserer biltrafikken i både små-, mellomstore- og store bysentrum. Det jeg imidlertid ikke skjønner er hvordan de som har laget forslaget til antall nye sykkelparkeringer i kontorlokaler og næringsbygg i Drammen sentrum, kan få sine regnestykker til å gå opp.

Enten blir det vel tomme seter/færre reisende på tog og busser, ellers blir det tomme/flere ledige/unyttige sykkelparkeringsarealer til dyre penger i kontor- og næringsbyggene.

Ja takk begge deler, er hverken mulig eller troverdig å få til i virkelighetens verden. I tillegg er jeg helt sikker på at noen også i fremtiden kommer til å kjøre bil til og fra jobb uansett hvilke hindringer det blir gjort gjennom en ny parkeringsstrategi.

For orden skyld: Jeg har overhodet ingen tilknytning til eiere eller ansatte i Strømsø United. Heller ikke til noen andre av leietakerne i byggene til Strømsø United. Som uavhengig politisk kommentator synes jeg likevel at tallene som kommer frem i denne utbyggers høringssvar er interessant lesning for flere enn meg.

Powered by Labrador CMS