Drammensordfører Kjell Arne Hermansen (foran), har havnet i ordkløyveri med fylkesordfører Tore Opdal Hansen (bak), begge fra Høyre, i saken om busskuttene i Drammen og Buskerud.

Gjør gode venner til fiender

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Det er et ordtak som heter «Når krybben er tom, bites hestene», eller oversatt til vanlig norsk språk: At i dårlige tider kan selv gode venner bli fiender. Og det er nettopp det vi nå opplever i forholdet mellom ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen og partikollega og fylkesordfører Tore O. Hansen i Buskerud fylkeskommune.

Kranglene er i iscenesatt av drammensordføreren og gjelder de varslede kuttene i bussavganger i Drammen på grunn av fylkeskommunens meget dårlige økonomi. Drammens ordfører beskylder i et brev fylkeskommunene, og dermed partikollega fylkesordfører Tore O. Hansen, for å bryte den såkalte belønningsavtalen med Staten når det kuttes i bevilgningene til kollektivtrafikken i kommunen. Denne belønningsavtalen forvaltes av fylkeskommunen og gir ekstra økonomisk tilskudd til kollektivtilbudet blant annet i Drammen.

Fylkesordfører Tore O. Hansen avviser i sitt svar til sin ordfører- og partikollega i Drammen at fylkeskommunen bryter forutsetningene for belønningsavtalen, og sier at «når man får sterke beskyldninger mot seg, må det være anledning til å komme med klare tilbakemeldinger».

Ordfører Kjell Arne Hermansen har ikke hatt noen god start som leder av Buskerudbysamarbeidet. Det er ikke mer enn et par uker siden han, uten å varsle hverken sine egne partikolleger eller de andre samarbeidspartiene i flertallet i kommunestyre, snudde og gikk inn for å utrede en bomring rundt Drammen. Dette soloutspillet falt selvfølgelig ikke i god jord.

Når han nå i tillegg velger å gå rett i strupen på sine partikolleger og resten av det borgerlige flertallet i Buskerud fylkeskommune, istedet for å «henge bjella på kua», nemlig regjeringen og samferdselsministeren, er det stor grunn til å lure på hva han holder på med. Det er nemlig regjeringen og samferdselsministeren som har mulighet til å bevilge mer penger til fylkeskommunen slik at bussruter og kollektivtrafikken i fylket kan opprettholdes.

Det er kort tid siden alle de politiske partier i fylkeskommunen, unntatt Arbeiderpartiet, sendte et brev til samferdselsministeren hvor de innstendig bad om at Buskerud fylkeskommune måtte tilføres flere penger etter reverseringen tilbake til eget fylke, dersom innbyggerne i Buskerud og Drammen skulle unngå store kutt i viktige tilbud, blant annet i kollektivtrafikken. Hverken regjeringen eller samferdselsministeren har til nå tatt seg bryet med å svare på denne henvendelsen.

Jeg har ikke sett en av dem ta ordet i den debatten som pågår om de dramatiske kuttene i kollektivtrafikken i Drammen og Buskerud

Hva ordfører Kjell Arne Hermansen, som selv burde vite hva det betyr for en kommune å ha dårlig råd, tror han oppnår ved å komme med sterk kritikk av sine kolleger i fylkeskommunen, er for meg et mysterium.

Like lite som Hermansen kan trylle frem mer penger i kommunekassen i Drammen, er hans partikollega i Buskerud fylkeskommune i stand til det samme. De er helt avhengig av større bevilgninger fra regjeringen. Ja, kanskje er den økonomiske situasjonen for den gjenoppståtte Buskerud Fylkeskommune langt verre enn det Hermansen opplever i Drammen.

At ordfører Kjell Arne Hermansen godtar at regjeringen og samferdselsministeren helt neglisjerer både Drammen og resten av Buskerud fylke, er bare en videreføring av det innbyggerne har opplevd i lang tid.

Når ikke engang ordføreren i Drammen står opp for kommunen og regionen, og heller ingen fra drammensregionen eller Buskerud ellers er representert i regjeringsapparatet eller i de politiske partienes ledelser, er det klart at det er meget enkelt for regjeringen å nedprioritere både Drammen og Buskerud.

Den såkalte Buskerudbenken i Stortinget er også helt fraværende når det gjelder å kjempe for innbyggerne i det området de er valgt fra. Jeg har ikke sett en av dem ta ordet i den debatten som pågår om de dramatiske kuttene i kollektivtrafikken i Drammen og Buskerud.

Hvorfor ordfører Kjell Arne Hermansen for eksempel likevel ikke tar kontakt med fylkets valgte stortingsrepresentanter før han går i klinsj med sin egen partikollega i fylkeskommunen er bare et av mange spørsmål i denne saken.

En underlig måte å drive politikk på, spør du meg. Det kan synes som om ordfører Kjell Arne Hermansen ble så skremt på det møtet han hadde med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for kort tid tilbake at han har kastet kortene når det gjelder å kjempe om økte bevilgninger og økt oppmerksomhet fra den sittende Arbeiderparti/Senterpartiregjeringen?

Powered by Labrador CMS