– Uakseptable forslag til kutt i kollektivtilbudet

Ordfører Kjell Arne Hermansen mener forslagene Buskerud fylkeskommune har lagt fram om kutt i kollektivtilbudet, er uakseptabelt.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Dette har han nå gitt uttrykk for på vegne av Drammen kommune, uttaler kommunen i en pressemelding fredag ettermiddag.

- Nedleggelse av noen busslinjer og redusert antall avganger på andre linjer vil ta Drammen i feil retning med hensyn til mål om nullvekst i privatbiltrafikken, bedre byluft og reduserte klimautslipp. Det må ses på om det finnes andre muligheter for å redusere kostnadene, inkludert en vurdering av takstsoner og priser, skriver ordføreren i et brev til Buskerud fylkeskommune.

Forslaget om kraftige kutt i busstilbudet ble lagt fram torsdag 7. mars, og kommunene har fått frist til søndag 10. mars med å gi uttrykk for sitt syn på forslagene.

– Avhengige av bussen

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått bedre tid til å behandle fylkeskommunens kuttforslag i Drammen kommunes politiske organer. Det er dessverre ikke mulig på grunn av de korte fristene, men det har vært viktig for meg at Drammen signaliserer at disse kuttforslagene er uakseptable. Jeg er sikker på at et samlet politisk miljø i Drammen kommunes står bak budskapet om at vi ikke kan godta et mye dårligere busstilbud for våre innbyggere, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.

Brakar har lagt vekt på antall reisende pr. avgang når de har vurdert hvilke bussruter som foreslås lagt ned. Linjene som foreslås lagt ned er linje 14 Underlia-Strøtvet, linje 15 Drammen-Austad skog, linje 16 Drammen-Mælen/Skoger og linje 21 Drammen-Tolerud. Ordføreren aksepterer ikke uten videre at antall reisende nødvendigvis skal tilsi at linjene bør legges ned.

- Selv om det ikke er så mange som reiser med bussen på hver avgang på disse linjene, er busstilbudet av stor betydning for de som bruker bussen. En del av befolkningen har ikke tilgang til bil, og er avhengige av bussen for å komme seg rundt til sine daglige gjøremål. Dette vil blant annet gjelde unge og eldre. Busslinjene som foreslås lagt ned går dels til områder med mye stigning fra sentrum, og dels til områder med lang avstand fra sentrum. Det vil derfor være krevende, og til dels umulig, å benytte andre busslinjer som erstatning for de som foreslås lagt ned, skriver ordfører Kjell Arne Hermansen i brevet til fylkeskommunen.

– Tilbudet må være attraktivt

På en del ruter foreslås det reduksjon i antall avganger. Flere av disse rutene er blant dem med aller flest reisende.

- Disse kuttene er svært uheldige. De reduserer mobiliteten i Drammensområdet, og de gjør det mindre attraktivt å benytte buss som transportmiddel. Drammen kommune har i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at vi skal legge til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektiv. Skal vi få til at flere velger å ta bussen, må tilbudet være attraktivt. Vi vet at tidsbruk er en svært avgjørende faktor når man velger reisemiddel. Færre avganger vil derfor gjøre busstilbudet mindre attraktivt, med resultat at færre velger bussen», er beskjeden fra ordføreren til fylkeskommunen.

Kjell Arne Hermansen påpeker også at dersom Drammen kommune skal nå sine mål om nullvekst i privatbiltrafikken, bedre byluft og reduserte klimautslipp, er vi helt avhengige av at innbyggerne har et godt og attraktivt kollektivtilbud. Han åpner derfor for at det kan være mer akseptabelt å øke prisene for å beholde tilbudet.

- Det er svært positivt at bussprisene holdes lave, men dersom noe justering av taksten kan bidra til å forhindre nedleggelse av linjer og reduksjon av avganger, mener kommunen at taksten må vurderes. Vi tenker da særlig på bytaksten, som gir oss spesielt lav pris innenfor én takstsone, står det i brevet til Buskerud fylkeskommune.

Torsdag var fylkeskommunen i møte med ordførerne og rådmennene i kommunene til et informasjon- og dialogmøte om rutetilbudet. En samlet oversikt over alle innspillene med kommentarer og vurderinger blir gjort offentlig når sakslisten til hovedutvalget for samferdsel 9. april blir publisert. Saken blir også en orienteringssak til fylkesutvalget.

SE BREVET FRA BUSKERUDBYEN TIL FYLKESKOMMUNEN

Powered by Labrador CMS