Oppsiktsvekkende fra en politisk redaktør

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Det er interessant og flott at mine politiske kommentarer her i DRM24 skaper engasjement blant lesere av alle slag. Når Venstres førstekandidat Herman Ekle Lund og DT's politiske redaktør Hege Breen Bakken begge i innlegg her i DRM24 i de siste dagene, velger å gå til personangrep på meg som kommentator, og fraskrive meg all kunnskap/innsikt og total mangel på kildenettverk i drammenspolitikken, burde jeg kanskje være ydmyk og lytte ekstra.

Men dessverre klarer jeg ikke å ta alle disse påstandene helt alvorlig. Jeg diskuterer gjerne både politikk og journalistikk med Breen Bakken og Ekle Lund, men det gjør jeg i tilfelle ut fra kunnskap og innsikt i de sakene jeg skriver om, og ikke ut fra Breen Bakkens og Ekle Lunds meninger om mitt kunnskapsnivå eller mitt kildenettverk.

At Venstres førstekandidat Herman Ekle Lund benytter seg av denne taktikken er ikke særlig overraskende, men at DT's politiske redaktør driver denne form for hersketeknikk, er langt fra det jeg og andre pressefolk forventer av en seriøs politisk redaktør. Mon tro om Hege Breen Bakken hadde tatt sjansen på å sette slike personlige anklager mot meg på trykk dersom jeg hadde hatt et annet kjønn?

DT's politiske redaktør har tydeligvis svært vanskelig for å skille person og sak, og jeg må ha truffet, ikke bare en øm tå, men en meget hoven fot i de de spørsmålene jeg har satt ved noe av DT's politiske journalistikk.

Å avvise at DT har vært, og er en aktør, i det politiske spillet i Drammen, er til de grader å undervurdere både lesere og innbyggere


Tenk om Breen Bakken i stedet kunne fortalt leserne av DT og innbyggerne i Drammen om hvilke journalistiske behov som ligger til grunn for at avisen, allerede nå fire måneder før høstens kommunevalg finner det opportunt å ta klare politiske standpunkt i noen av de sakene som trolig blir mest omdiskutert i valgkampen.

Hege Breen Bakken elsker tydeligvis å bruke ordet «narrativ» om det jeg bedriver i mine kommentarer. For orden skyld tror jeg det derfor er nødvendig å gjøre leserne oppmerksomme på hva dette ordet betyr.

I Wikipedia står det at ordet narrativ «retorisk kan brukes ved å fremstille egne meninger som nøytrale fakta, mens meningsmotstanderes meninger bare er fortellinger - et narrativ -som bare er konstruert på en bestemt måte for saken skal fremstå som mer overbevisende».

Når Hege Breen Bakken etter interne meningsmålinger i DT «kan forsikre NRK - pensjonisten om at det er stort menigsmangfold i Drammens Tidendes redaksjon», og at dette etter hennes mening er garantien for at DT driver objektiv journalistikk, er vel bunnen nådd når det gjelder dårlig argumentasjon, og hennes eget narrativ er avslørt.

DT og Hege Breen Bakken må mene akkurat det de vil for meg, men å gi uttrykk for at det bare er deres meninger som er den objektive sannheten, tror jeg ikke går inn hos leserne. For igjen å sitere Breen Bakken «vi (altså DT) slår bare fast fakta og forklarer de politiske mekanismene». Hvor troverdig er dette utsagnet. Bare spør alle de som har sendt inn innlegg til DT og som slett ikke er enige med Breen Bakken om at DTs spalter er åpne for alle, og at redaksjonen praktiserer «politisk nøytralitet og mangfold».

DT's politiske redaktør har tydeligvis svært vanskelig for å skille person og sak, og jeg må ha truffet, ikke bare en øm tå, men en meget hoven fot

At DTs politiske redaktør tydeligvis har vanskeligheter med å ta innover seg at DTs monopol på politiske kommentarer og politisk journalistikk i Drammen blir utfordret av «lillebror DRM24», er for meg en klar bekreftelse på at hun har vanskeligheter med å forstå sin egen og DTs rolle. Å avvise at DT har vært, og er en aktør, i det politiske spillet i Drammen, er til de grader å undervurdere både lesere og innbyggere. Men jeg har dessverre sett de samme reaksjonene tidligere når andre monopoler har stått for fall.


Det byr meg mot, men Hege Breen Bakken legger dessverre opp til det: Siden du beskylder meg for å se allianser og samrøre over alt, bortsett fra rundt meg selv, må jeg be deg å tenke over hvilke tidligere partipolitiske bindinger du og den politiske redaksjonsledelsen har.

Jeg har til nå vært helt sikker på at dette på ingen måte har spilt inn i DT's dekning av det politiske livet i Drammen. Etter innholdet i innlegget ditt her i DRM24, må jeg nå dessverre si at jeg slett ikke er like sikker på det.

I stedet for å sutre over at jeg er interessert i journalistikken i DT, burde politisk redaktør Hege Breen Bakken være glad for alle som engasjerer seg og ønsker seg en troverdig og lesverdig avis.

Powered by Labrador CMS