ANALYSERER LOKALPOLITIKKEN: - At politikerne i Drammen ennå ikke har fått med seg at forklaring og åpenhet skaper tillit, og kanskje til og med forståelse for vanskelige prioriteringer, forundrer meg hver gang de forsøker seg på å bortforklare vanskelige avgjørelser eller uttalelser, sier politisk kommentator Tom Berntzen.
ANALYSERER LOKALPOLITIKKEN: - At politikerne i Drammen ennå ikke har fått med seg at forklaring og åpenhet skaper tillit, og kanskje til og med forståelse for vanskelige prioriteringer, forundrer meg hver gang de forsøker seg på å bortforklare vanskelige avgjørelser eller uttalelser, sier politisk kommentator Tom Berntzen.

Politikken i Drammen trenger en uavhengig politisk debattarena

KOMMENTAR: La oss være enige om at det er innholdet i politikken som er viktigst, uavhengig av om vi opptrer som en tydelig og uavhengig kommentator, aktive politikere eller interesserte og engasjerte innbyggere

Publisert Sist oppdatert

Det å være politiske kommentator er ikke det samme som å være politisk debattant, slik særlig Venstres politikere i Drammen synes å mene. En politisk kommentar skal analysere og forsøksvis forklare i saker der politikerne har ulike meninger og agendaer med sine uttalelser eller sin oppførsel.

Når for eksempel Venstres leder i Drammen, Rune Fortun, her i DRM24 forsøker å si at de personkonfliktene, som er mellom dem jeg har valgt å kalle «Klovner i kamp i Drammen», er forhold som er langt tilbake i tid og tilbakelagt, er det min plikt som politisk kommentator, å minne Fortun og alle andre på at det ikke er mer enn et par uker siden, Venstres Herman Ekle Lund, på udemokratisk vis ringte rundt til enkeltpersoner i Drammen for å advare dem mot å stå på den nye listen «Folk i Drammen» som Ståle Sørensen ønsker å stable på bena.

Det samme gjelder Cathrin Janøys svar til Ståle Frydenlund om bygging/ikke bygging av Åskollen skole. Hun unngår behendig å svare på Frydenlunds kritikk om hvordan innbyggerne på Åskollen oppfatter møtene og oppførselen til både Herman Ekle Lund og Cathrin Janøy selv, uavhengig av selve snuoperasjonen

Janøy kan da umulig mene at en politikers oppførsel og image ikke påvirker innbyggernes syn på de ulike politiske sakene. Som politisk kommentator vil jeg i så fall kalle dette en utrolig naiv tilnærming til politikken, og viser den avstanden det etter hvert er blitt mellom innbyggerne og politikerne i Drammen.

Her er det på sin plass å minne om det gamle gode ordtaket; Velgerne er mye klokere enn det politikerne tror. At politikerne i Drammen ennå ikke har fått med seg at forklaring og åpenhet skaper tillit, og kanskje til og med forståelse for vanskelige prioriteringer, forundrer meg hver gang de forsøker seg på å bortforklare vanskelige avgjørelser eller uttalelser.

Å være uavhengig av de enkelte partiene og deres standpunkter er derfor alfa omega for en politisk kommentator, men det betyr ikke at jeg i enkeltsaker ikke vil ta tydelig standpunkt


Å skjønne sin egen rolle er tydeligvis en av de vanskeligste oppgavene en politiker blir stilt overfor. Alle politikere vil gjerne være helter. Dersom de ikke klarer det, faller de lett for den misforståelsen å se seg selv som ofre, mens de i virkeligheten blir sett på som monstre av innbyggerne og velgerne. Kommunikasjonsformen blir lett deretter, og de glemmer helt at «offerkommunikasjon fra monstermunn» er den verste kommunikasjonen som finnes.

DRM24 ønsker å være en viktig arena for den politiske debatten i hele Drammen kommune, og det skal vi gjøre blant annet gjennom å kommentere, analysere og forklare tydelig der politikerne mange ganger ønsker å tilsløre eller lukke seg inne.

Å være uavhengig av de enkelte partiene og deres standpunkter er derfor alfa omega for en politisk kommentator, men det betyr ikke at jeg i enkeltsaker ikke vil ta tydelig standpunkt. Som kommentator tåler jeg også tydelighet den andre veien, uten at jeg skal gli over i debattantrollen.

Både leserne og innbyggerne i Drammen skal være trygge på at alle som ønsker å delta i den politiske debatten her i DRM24 skal behandles fair og ordentlig. La oss være enige om at det er innholdet i politikken som er viktigst, uavhengig av om vi opptrer som en tydelig og uavhengig kommentator, aktive politikere eller interesserte og engasjerte innbyggere.

Powered by Labrador CMS