Klovner i kamp i Drammen

KOMMENTAR: Sterke virkemidler som trusler, baktaling og annen utskjelling hører til i land og regimer som vi ikke liker å sammenligne oss med.

Publisert Sist oppdatert

De opplysningene som nå har kommet til overflaten her i DRM24 om hvordan noen kommunestyrerepresentanter i Drammen oppfører seg både overfor politiske kolleger og velgere er meget alvorlige. Og det virker å være mer vanlig blant noen fremtredende kommunepolitikere i Drammen enn det noen av oss liker å tenke på.

Å avfeie problemet med at det ligger personlige
motsetninger fra tidligere tider i MDG til grunn for striden mellom Cathrin Janøy (MDG), Herman Ekle Lund (V) og Ståle Sørensen (Uavhengig), gjør ikke saken mindre alvorlig. Dersom presumptivt oppegående mennesker med viktige samfunnsverv ikke skjønner at de ved sin opptreden gjør ubotelige skader på hele det politiske miljøet og bare skaper politikerforakt, må noen fortelle dem det i klartekst. De må skjønne at de verken er deltagere i en såpeopera, deltagere i et realityshow eller leker i en barnehage. De er tvert imot innbyggernes utvalgte representanter som skal ivareta at vårt demokrati fungerer.

«Klovner i kamp» er navnet
på en kjent norsk hiphop-gruppe fra Oslo. De er populære og skaper glede og underholdning for et stort publikum. De har ingen ting med Drammen å gjøre og blir heller ikke omtalt i negative vendinger andre steder. Hvorfor så trekke frem navnet på denne gruppen i en politisk kommentar om Drammen? Jo, for ved å «stjele» navnet og utvide det litt til «Klovner i kamp i Drammen» vil de involverte kommunestyrerepresentantene i Drammen fullt ut fortjene tittelen.

Allerede i min første kommentar da det ble kjent
at Ståle Sørensen ville danne sin egen liste ved kommunevalget til høsten skrev jeg at det rotet, virvaret og personangrepene/konfliktene, som vi har opplevd i politikken i Drammen i den siste kommunestyreperioden, nok bare ville være «fornavnet» dersom noen fra listen «Folk i Drammen» skulle komme inn i kommunestyret. Jeg står fast på at måten Sørensen vil at folkene på hans liste eventuelt skal arbeide på i kommunestyret (at hver enkelt representant i tilfelle skal kunne føre sin egen politikk) er populisme og oppfordrer til politikerforakt. Likevel er det helt klart at Ståle Sørensen er i sin fulle demokratiske rett når han ønsker å stabler sin kommunevalgliste på beina. Verre er det med den måten hans motstandere, og særlig Venstres Herman Ekle Lund, forsøker å stanse etableringen av denne listen på.

De må skjønne at de verken er deltagere i en såpeopera, deltagere i et realityshow eller leker i en barnehage

Jeg skrev også at den nye listen først og fremst ville være en trussel for Venstre og MDG Det er helt klart at særlig Venstre og MDG har grunn til å frykte for å miste velgere til den nye listen dersom den blir en realitet. Når vi nå også ser hvilken ordbruk MDG`s gruppeleder Cathrin Janøy har brukt, og bruker i sin kommunikasjon både skriftlig og muntlig, bør det gå opp for noen og enhver at slik kan vi ikke ha det i Drammens øverste politiske organ. Det tjener heller ikke resten av det politiske Drammen til ære å forsøke å gjøre det uverdige og udemokratiske spillet, som vi nå har fått innblikk i, til bare å dreie seg om personlige motsetninger.

Et annet poeng om det som nå skjer i drammenspolitikken
er etter min mening også ordfører Monica Myrvold Bergs passivitet i forhold til de uverdige forholdene som tydeligvis råder i Drammen. Som kommunestyrets øverste leder er det forstemmende å være vitne til at hun ikke har tatt affære i forhold til det dårlige samarbeidsklimaet og de stadig dårligere arbeidsforholdene representantene i mellom i kommunestyret. Når partiene selv tydeligvis ikke klarer å holde orden i egne hus, burde den øverste tillitsvalgte kjenne sin besøkelsestid. Selvfølgelig gjelder ikke dette at ordføreren skal legge seg bort i de ulike partiers politiske standpunkter og diskusjoner, men når personkonflikter og udemokratiske trusler forgifter det politiske arbeidet, er det en ordførers plikt å forsøke å rydde opp.

Vi skal ikke ta Ståle Sørensen som sannhetsvitne i saken om dårlig arbeidsmiljø/samarbeidsklima i kommunestyret, men han har adressert dette problemet i lokalpressen ved flere anledninger. Som vanlig førte dette ikke til noen reaksjoner hverken fra ordførere eller sentrale/aktuelle gruppeledere. Snarere tvert i mot. Det har blitt gitt uttrykk for (da som nå) at ingen kjenner seg igjen i påstandene. Hvor troverdig disse avvisningene av problemet var og er, ser vi tydelig resultatet av nå. Både innholdet i de mailene Cathrin Jarnøy har sendt til Ståle Sørensen, innholdet i leserinnlegget fra Ståle Frydenlund, samt Herman Ekle Lunds forsøk på stanse listen til «Folk i Drammen» viser at «noe er råttent i drammenspolitikken» (fritt etter Marcellus i William Shakespeare`s Hamlet).

At vi i pressen i Drammen ikke tidligere
har gjort nok for å «røske» opp i, og sette lyskasterne på de dårlige samarbeids- og arbeidsforholdene i kommunestyret i Drammen, må vi bare beklage og ta selvkritikk på. Skal Drammen igjen få en sunn, god og tillitsfull politisk debatt må alle impliserte skjønne rollene sine. Ha fullt fokus på de politiske sakene og fjerne det vi har sett at «Klovner i kamp i Drammen» står for. Etter min mening står det nå om noe så viktig som innbyggernes grunnlaget for tilliten til hele vårt lokaldemokrati.


Hvem melder seg på for å rydde opp
?

Powered by Labrador CMS