HAR STYRT KOMMUNEN: Det som trolig har reddet Elisabeth Enger er en fersk ordfører som i realiteten har overlatt styringen av kommunen til rådmannen, og fått aksept for dette, skriver DRM24's politiske kommentator.

Rådmann søkes: «Kommunen er til for deg og ikke omvendt»

Det burde være mottoet til de nye rådmannen. Ansettelsen vil bety mye for Drammens utvikling i årene som kommer. Det Drammen kommune trenger er en leder med stor L.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Mens det siste kommunestyremøtet i Drammen i forrige uke var preget av debatten om første utkast til kommunens arealdel, gikk en meget viktig annen sak helt under radaren. Kommunestyret vedtok nemlig i det samme møte å sette i gang prosessen med å ansette ny rådmann, eller kommunaldirektør som vedkommende heretter skal hete. Nåværende kommunedirektør Elisabeth Enger har varslet om at hun fratrer stillingen sin 01.08.23.

Ansettelsesutvalget skal bestå av ordfører Monica Myrvold Berg , gruppeleder AP Lina Strandbråten, formannskapsmedlem Kjell Arne Hermansen H, gruppeleder Ulf Erik Knutsen FrP. Varamedlem Gro Nyhus, gruppeleder i SP. I tillegg skal to hovedtillitsvalgte delta i prosessen. Det samme skal Hodejegerfirmaet VIsindi AS.

Debatten om bygging på dyrket mark og om det skal etableres en markagrense i Drammen er viktige spørsmål, men det spørs likevel om ikke ansettelsen av ny rådmann/kommunedirektør vil bety like mye, eller mer for Drammens utvikling i årene fremover. Derfor er dette ansettelsesutvalget meget viktig, og det er mange som er spent på hvilken profil og kvalifikasjoner utvalget ønsker å legge vekt på når det gjelder den nye rådmannen/kommunedirektøren.

Det har i lang tid vært stilt mange spørsmål ved den sittende rådmanns posisjon og forslag i flere saker, og jeg vet at flere sentrale politikere ikke har været fornøyd med tingenes tilstand. Det som trolig har reddet Elisabeth Enger er en fersk ordfører som i realiteten har overlatt styringen av kommunen til rådmannen, og fått aksept for dette, særlig av Høyres gruppeleder som også har vært fersk i sin rolle.

FIKK IKKE VILJEN SIN: Ordfører Monica Myrvold Berg fikk sin ordfører-utfordrer i ansettelsesutvalget.


Nå er det imidlertid tydelig at Høyres nye ordførerkandidat og nåværende formannskapsmedlem Kjell Arne Hermansen stadig strammer grepet om arbeidet også i den sittende kommunestyregruppa i sitt parti. I innstillingen til kommunestyret om hvem som skulle sitte i ansettelsesutvalget hadde ordfører Monica Myrvold Berg nemlig innstilt Høyres gruppeleder Kirstin Surlien. Slik ble det ikke. I kommunestyret ønsket Høyre at Hermansen skulle ha denne plassen og ikke Surlien, og slik ble det.

Denne manøveren fra Hermansen og Høyre tyder på at partiet, og han selv, nå ønsker å ha en tyngre hånd på rattet når det også gjelder arbeidet i det sittende kommunestyret generelt, og ansettelsen av nye rådmann/ kommunedirektør spesielt.

HÅNDA PÅ RATTET: Høyres ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen (foran), bak gruppeleder Kristin Surlien.


Kommunens ansettelsesutvalg skal ha ekstern hjelp til å rekruttere en ny rådmann/kommunedirektør av hodejegerfirmaet Visindi AS. Slike firmaer pleier dessverre ofte å gå for gjenbruk av personer som de allerede har i sitt kartotek og som allerede sitter i rådmenns- eller politikerposisjoner i andre kommuner eller fylker. Mange kaller dette for stolleken. Selvfølgelig finnes det kvalifiserte personer blant disse også, men det er ikke gitt at Drammen nå trenger en person i denne viktige stillingen som har gått gradene i «rådmannsskolen».

Det Drammen kommune trenger er en leder med stor L. En som tør å tenke nytt . En leder som gjøre Drammen kommune om til en ja-kommune i stedet for den nei -kommunen mange føler de har med å gjøre i dag. En leder som er for åpenhet og involvering. En leder som ser, hører og forstår hvilken rolle vedkommende har både internt i sin egen administrasjon, overfor politikerne, næringslivet og ikke minst innbyggerne.

Administrasjonen i Drammen kommune trenger en leder som selvfølgelig er opptatt av å holde orden i økonomien, men som samtidig evner å gi sine undersåtter i de ulike avdelingene i kommunen den frihet under ansvar som de fleste av medarbeideren fullt ut er i stand til å ta, slik at de kan yte innbyggerne den servicen de fortjener..

Drammen trenger en administrativ leder som er god til å kommunisere, og som tør stikke hodet frem, også når det er vanskelige saker. Mottoet for den nye rådmannen/kommunedirektøren burde kanskje være «forklaring skaper forståelse», med undertittel «kommunen er til for deg og ikke omvendt».

Det som trolig har reddet Elisabeth Enger er en fersk ordfører som i realiteten har overlatt styringen av kommunen til rådmannen, og fått aksept for dette


Alt dette betinger selvfølgelig at politikerne ønsker å ansette en person i denne viktige stillingen som tør å utfordre dem på saker som er nødvendig for å få til vekst og utvikling i Drammen. Ingen rådmann/kommunedirektør blir imidlertid bedre enn det politikerne ønsker/tillater.

Med så mange små særinteresse-partier som har behov for egenmarkeringer i drammenspolitikken, trenger kommunen nå en rådmann/kommunedirektør som ikke lever på gamle minner fra tiden da Drammenelva ble renset og fasaden i byen ble renovert. I 2023 er det helt andre krav til ledelse som blir stilt den øverste administrative lederen i storkommunen Drammen.

Tenk om vi i tillegg kunne få
en nye rådmann/kommunedirektør som også er bosatt eller ønsker å bosette seg i kommunen vår. Selvfølgelig følger det ingen boplikt med stillingen, men jeg mener en ny rådmann/kommunedirektør på den måten tydelig ville gi et signal om at nærhet og egne opplevelse av de forslagene og vedtakene vedkommende fremmer overfor politikerne, utelukkende vil være en styrke for den nye rådmannens/kommunedirektørens autoritet og troverdighet i hele drammenssamfunnet.

Powered by Labrador CMS