MENINGER: Åslaug Sem Jacobsen, Margrethe Haarr
Stortingsrepresentanter for Senterpartiet

- Regjeringen satser på frivilligheten

Senterpartiet forsvarer politikken bak frivillighetsbudsjettet etter angrep fra Fremskrittspartiet.

MENINGER: Silje Hjemdal skriver 25. november at hun mener regjeringen har gjennomført et «… svik mot dugnaden og frivillighetsånden …». Hjemdal glemmer gamle synder fort og overser totalt den satsingen på frivilligheten som regjeringen av Senterpartiet og Arbeiderpartiet har satt i gang. Det til tross for å ha hatt få uker på å endre på et svakt frivillighetsbudsjett fra regjeringen Frp var støtteparti for.

Regjeringen prioriterer å styrke frivilligheten gjennom å gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon allerede fra i år. Dette innebærer en økning i overføringene til frivillig sektor på 35 millioner i år og med 150 millioner kroner i året i årene fremover. Midlene for 2021 blir utbetalt før jul.

Full momskompensasjon er en enkel og ubyråkratisk måte å treffe frivilligheten bredt på, også organisasjoner med svak økonomi. Samtidig som vi innfører full momskompensasjon gjør vi en endring som innebærer at de skatteyterne som gir noen av de største gavene får redusert sitt skattefratrekk. Dette frigjør 80 millioner kroner til å styrke frivilligheten over hele landet.


Hjemdal mener et kutt i skattefradrag for 8 prosent av gavene til frivillige organisasjoner vil «… få fatale konsekvenser for tilbudet frivilligheten står for i hele landet.» Ordbruken er malplassert når vi vet at gavefradraget har størst betydning for relativt kapitalsterke organisasjoner og ressurssterke givere. Ikke minst er ordbruken skamløs når den kommer fra et parti som gjennom åtte år ikke klarte å innfri Frivillighet Norges og deres titusenvis av medlemsorganisasjoner sin kampsak siden 2000-tallet, og som den nye regjeringen har innfridd ved første anledning: full momskompensasjon.

Full momskompensasjonen gir alle lag og foreninger i Norge mer midler, og kan slik bidra til å redusere forskjeller innad i frivilligheten. Å sette gavefradraget fra 50 000 kr til 25 000 kr innebærer en betydelig styrking i forhold til 2013-nivået på 12 000 kroner, men avskjærer de største gavene for fradrag. Dette er i tråd med regjeringens politikk om å utjevne forskjeller.

Når regjeringen prioriterer å legge inn full momskompensasjon til frivillige organisasjoner med noen uker på seg til å endre på forrige regjerings budsjett, da vitner det om et godt startskudd for styrking av frivilligheten etter åtte år i det blå.

Av
Åslaug Sem Jacobsen og Margrethe Haarr
Stortingsrepresentanter for Senterpartiet

Powered by Labrador CMS