BERØRT OMRÅDE: Tomta til Loe Betong i forgrunnen havner i Drammen, etter at grensa tidligere har gått midt mellom bygget. Hele Hagaøya havner i Øvre Eiker, det samme gjør boligfeltet i Klommesteinveien på Horgen i bakgrunnen, som også har vært delt på midten.
BERØRT OMRÅDE: Tomta til Loe Betong i forgrunnen havner i Drammen, etter at grensa tidligere har gått midt mellom bygget. Hele Hagaøya havner i Øvre Eiker, det samme gjør boligfeltet i Klommesteinveien på Horgen i bakgrunnen, som også har vært delt på midten.

Drammen og Øvre Eiker endrer kommunegrensa

Fem steder ved den gamle grensa mellom Øvre og Nedre Eiker endres fra 1. januar 2022.

Publisert

DRAMMEN/ØVRE EIKER: Det skjer etter initiativ fra kommunene selv, og nå har Statsforvalteren gjort vedtak i sakens anledning.

- Statsforvalteren legger i vedtaket vekt på at det er gjort en grundig utredning og at de foreslåtte grensejusteringene er gjort i full enighet mellom kommunene, berørte innbyggere og næringsliv, uttaler Øvre Eiker kommune i en pressemelding.

Mer naturlige grenser

Endringen gjelder i områdene Nesthorne/Nedberg, ved Loe Betongelementer, Hagaøya, Klommesteinveien og Horgen.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har lagt stor vekt på at endringene tjener innbyggerne, næringslivet og det offentlige tjenestetilbudet. Blant annet blir en liten del av Hagaøya, som har befunnet seg i Drammen, nå overført til Øvre Eiker slik at det kun er én kommune som har ansvar for skjøtsel der.

Dagens kommunegrense går også tvers gjennom bygget til Loe Betongelementer. Fra nyåret vil hele tomta ligge i Drammen kommune.

I Klommesteinveien har et boligfelt vært delt mellom to kommuner, dette vil fra neste år ligge i Øvre Eiker kommune.

Fornøyde ordførere

- Dette er en ønsket grensejustering fra begge kommuner, sier ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg.

- Grensejusteringen bidrar til arealmessige opprydninger, men ut over det får den små konsekvenser. Justeringen skjer gjennom et godt samarbeid mellom våre to kommuner, og bare understreker det gode naboskapet mellom Øvre Eiker og Drammen.

Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, er også fornøyd med utfallet.

- Veldig bra at denne prosessen er i mål. Alt har foregått i fred og fordragelighet, og vi har nå en mer praktisk og logisk løsning for kommunegrensen mellom Drammen og Øvre Eiker for alle berørte parter. En stor takk til administrasjonene i begge kommuner som har håndtert dette og kommet fram til tjenlige løsninger for alle, sier Kvale.

Den formelle endringen på kartet mellom kommunene trer i kraft den 1. januar 2022.

AKTUELT OMRÅDE I FORGRUNNEN: Drammen og Øvre Eiker justerer grensene, og begge kommuner både «gir og tar».
AKTUELT OMRÅDE I FORGRUNNEN: Drammen og Øvre Eiker justerer grensene, og begge kommuner både «gir og tar».
Powered by Labrador CMS