BÅTLIV: Her fra årets Elvefestival.
BÅTLIV: Her fra årets Elvefestival.

Kommunen advarer båtfolket på elva: - Hold avstand!

Ferdes du på elva må du vise ekstra aktsomhet fremover som følge av alle arbeidene som vil foregå på vannet.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: Arbeidet med ny midlertidig gang- og sykkelbru over Drammenselva er påbegynt. Den 15. september starter arbeidene med fundamentene for den midlertidige brua, opplyser kommunen.

Anleggsarbeidet med fundamentene gjennomføres i perioden 15. september til 1. mars 2022. Selve brukonstruksjonen løftes på plass i påsken 2022.

Arbeidet gjennomføres i høst og på vinterstid, fordi det vanligvis er lite trafikk på elva som kan komme i konflikt med anleggsarbeidet.

– Innbyggere som har lyst til å følge med på anleggsarbeidet har god utsikt fra bybrua, sier prosjektleder Anne Sofie Nilsen.

LES OGSÅ: Nå starter arbeidet med midlertidig gang- og sykkelbru

Fritidsbåter bes holde avstand

Midlertidig gang- og sykkelbru etableres med fem pelefundamenter i elva. Fundamentene plasseres oppstrøms for Bybrua, og parallelt med dagens peler.

– Arbeidene starter med å mudre bort elvebunn der fundamentene skal stå. Det vil benyttes lekter til både mudringen og pelearbeidene og det vil derfor være en del trafikk på elva i anleggsperioden. Fritidsbåter bes om å ferdes varsomt i område og holde god avstand. Seilingshøyde og seilingsbredde er den samme som for Bybrua slik vi kjenner den i dag, sier prosjektleder Anne Sofie Nilsen.

Tar hensyn til fisk og badeplasser

For å ikke forstyrre fisk som skal opp elva for å gyte stoppes arbeidet før 1. mai.

Elvebunnen i Drammenselva består av fine masser. Når det graves på elvebunnen, vil det bli frigjort partikler. Arbeidet i elva skal gjennomføres på en slik måte at minst mulig virvles opp og blander seg i vannmassene. Det blir satt ut siltgardiner i elva rundt badestrendene for å sikre at finstoff fra elvebunnen ikke havner her. Partikkelspredningen overvåkes ved bruk av målere som plasseres ut i elva, i tillegg vil det tas jevnlige vannprøver.

– Det gjøres tiltak for å redusere ulempene. Det blir satt opp siltgardiner rundt de tre badestrender som er nedstrøms for Bybrua. Gardinene skal hindre at partikler kommer inn på badeområdene, sier prosjektleder Nilsen.

For at myke trafikanter og biler skal bli minst mulig berørt av arbeidet med ny midlertidig gang- og sykkelbru vil mesteparten av forflytning av mannskap, anleggsmaskiner og materiell skje via elva.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">RIGGOMRÅDE:</span> Mye av trafikken vil gå til og fra riggområdet på Holmennokken og bybrua.</span>
RIGGOMRÅDE: Mye av trafikken vil gå til og fra riggområdet på Holmennokken og bybrua.LES OGSÅ: Riggingen i gang på Holmennokken

Powered by Labrador CMS