FARLIG: Thurmanns vei skal rassikres. Arbeidet starter mandag.
FARLIG: Thurmanns vei skal rassikres. Arbeidet starter mandag.

Stenger populær tur-sti i tolv uker

Bragernesås-traverne må finne andre turmuligheter de kommende tre månedene. Årssaken er rasfare.

Publisert

BRAGERNES: Thurmanns vei er en yndet turvei i Bragernesåsen. Stien går tvers igjennom en stor steinur og går i et rasutsatt område. Nå er det behov for nye utbedringer. Arbeidet starter mandag 4. april, og publikum bes om å respektere sperringene og gå andre veier – for egen sikkerhet, opplyser Drammen kommune.

Thurmanns vei er en del av det populære tursti-nettet i Bragernesåsen, og utgjør bindeleddet mellom åsen og Hamborgstrømskogen. Stien ble ferdigstilt i 1901, og har siden den gang vært en svært godt brukt tursti.

Stien går tvers igjennom en stor steinur nærmest Hamborgstrøm, og går deretter i en utsprengt berghylle med overliggende bratt og rasutsatt terreng. Hvert år går det ras ned på Thurmanns vei, spesielt under vårløsningen. Det er både enkeltnedfall og større rasmasser som faller ned på turveien.

For å sikre den bratte bergskråningen langs Thurmanns vei skal løse steinblokker renskes ned og området skal sikres med bolter og steinsprangnett. Sikringsarbeid starter 4. april og da blir Thurmanns vei stengt mellom Otto Lunds sti og Hamborgstrømskogen i rundt 12 uker.

Det vil også i disse ukene være mulig å ta seg en gåtur i åsen ved å velge andre ruter. Hverken Åspaviljongen eller turruter som Zik-Zaken, Otto Lunds sti eller de øvrige turstiene i åsen er berørt av de arbeidene som skal gjøres.

Denne type arbeid krever at det er snø- og isfritt og ikke så mye nattefrost. Det er derfor en begrenset periode det kan utføres i. Ved å starte arbeidet nå, er målet at turstien skal kunne åpnes igjen senest innen skoleferien starter i juni.

Det er behov for å bruke motorkjøretøy i form av en ATV for å frakte utstyr inn og ut av området. Denne vil kjøre på veier hvor man normalt ikke treffer motoriserte kjøretøy, men tar hensyn til de som går tur, ifølge kommunen.

Powered by Labrador CMS