MENINGER: Rune Kjølstad
Daglig leder, Næringsforeningen i drammensregionen

Svar fra en logrende puddel

MENINGER: «Det er veldig gledelig at det ser ut til å kunne snu», siterte Drammens Tidende meg, da jeg ble oppringt av en journalist som ønsket en kommentar til helt ferske SSB-tall for befolkningsutvikling. De viste en ørliten vekst for Drammen.

Drammens Tidende beskrev min reaksjon som begeistring. Eks-journalist, nå DRM24-kommentator, Tom Berntzen fulgte opp i det sporet.

Vi definerer begeistring nokså ulikt, DT, Berntzen og jeg. Jeg vil påstå at det var en forbeholden glede jeg ga uttrykk for i det telefonintervjuet.

Det er jobben vår å dytte på for å skape vekst, gode betingelser for næringslivet og flere arbeidsplasser i regionen. Selvsagt gleder vi oss over et lite lyspunkt i statistikken. Men det er ingen her i Næringsforeningen som mister hodet av et nytt tallslipp fra SSB. Det er de lange linjene som gjelder også her. Fra næringslivets ståsted skjer det for lite i Drammen, og alle som følger med på Næringsforeningens arbeid vil vite at vi er opptatt av dette.

Vi tror imidlertid ikke det hjelper å dundre løs på hverandre med harde påstander og beskyldninger.

Tom Berntzen ser på Næringsforeningen som «en logrende puddel» for kommunen. Han er i sin kommentar kritisk til et samarbeid mellom kommune og private aktører. Han peker på det som en hemsko for Drammen og er bekymret for at vi ikke har nok vaktbikkjer her i byen. Jeg kan forsikre Tom Berntzen, og andre som nå måtte lure, at Næringsforeningens rolle som vaktbikkje er godt ivaretatt hver eneste dag. Men på vegne av næringslivet er vi også en samarbeidspartner og en ressursgruppe som tar vår del av ansvaret for utviklingen. Vi vil være med å bidra, både med kunnskap og diskusjon.

Når det har skjedd virkelig bra ting i Drammen, har det skjedd nettopp i et fruktbart offentlig-privat samarbeid. Når ulike mennesker møtes og trekker i samme retning kan virkelig gode ting skje. Vi håper Tom Berntzen melder seg på den store Innsikt-konferansen vår i juni. Da setter vi byutvikling på dagsorden og inviterer alle som bryr seg om Drammen og regionen til kunnskapsdeling og debatt.

For øvrig vil jeg til puddelens forsvar si at den er en meget intelligent brukshund og en god følgesvenn.


Av
Rune Kjølstad
Daglig leder, Næringsforeningen i drammensregionen

Powered by Labrador CMS