MENINGER: Stephan Jacobsson
FAU ved Åskollen skole

Er det uredelig å konfrontere udemokratiske virkemidler, Drammen Venstre?

MENINGER: Det er vanskelig å ta Fortun og Drammen Venstre på alvor, når de ber om en konstruktiv dialog, og samtidig ikke på noen måte er villige til å se sin egen rolle i saken. I stedet velger nestleder Rune Fortun å fortsette i samme spor som tidligere.

Ordførerkandidat Ekle Lund får rollen som Drammens mest engasjerte og dyktige politiker, mens vi andre angivelig bidrar med lite konstruktiv og uredelig dialog, og kommer med utidige angrep på Ekle Lund. Hvor i all verden er selvinnsikten, Fortun? Har du fått med deg helheten i saken, eller er det kun Ekle Lunds narrativ som danner grunnlaget her?

Det kommer rimelig klart frem at de til nå har latt partiets ledestjerne, ordførerkandidat Ekle Lund, operere fritt, uten nevneverdig form for intern transparens.

At det reises spørsmål rundt Ekle Lunds handlinger, sett i et demokratisk perspektiv, er både rett og rimelig. Når en politiker, til alt overmål en selverklært ordførerkandidat, går til angrep på etableringen av en lovlig politisk valgliste, er det grunn til å rope varsku. Dette var trolig også grunnen til at Ståle Frydenlund mente at det var betimelig å løfte frem Ekle Lunds tidligere forsøk på å kneble initiativ han ikke likte. At Drammen Venstre ikke tar avstand fra slik agitasjon, er skremmende, sett med demokratiske øyne. Men så er det kanskje et godt bilde på den posisjonen Ekle Lund har opparbeidet seg i Drammen Venstre det siste året.

Når Rune Fortun nå forsøker å redegjøre for sin gruppeleders angrep på et lokalt, folkelig initiativ på Åskollen sommeren 2022, bør han faktisk ha fakta på bordet. Det har han ikke. For det første, så var arrangementet fullt og helt et arrangement i regi av FAU ved Åskollen skole. «Kollenbrølet» var lagt til en annen del av skolegården enn selve skoleavslutningen. Dette var ikke til å ta feil av. Påstanden om at Ekle Lund og Drammen Venstre «var usikre på om arrangementene var delt sånn at deltakerne på skoleavslutningen faktisk visste at de ikke lenger var på en skoleavslutning, men et annet arrangement», står ikke til troverdig. Arrangementet var godt forberedt og annonsert på forhånd, noe Ekle Lund innledningsvis bekreftet å ha fått med seg.

At Drammen Venstre ikke tar avstand fra slik agitasjon, er skremmende, sett med demokratiske øyne


Så er det heller ikke bekymringen for om deltagerne ved skoleavslutningen faktisk deltok på noe de ikke visste hva var, Herman Ekle Lund brakte til torgs. Han satte derimot spørsmålstegn ved frivillig deltagelse, utilbørlig eksponering og at arrangementet, i regi av skolens FAU, foregikk på en kommunal arena. At Rune Fortun og Drammen Venstre prøver å få Herman Ekle Lunds angrep på fjorårets arrangement til kun å omhandle en bekymring for om deltagerne på skoleavslutningen faktisk visste hva de deltok på, fremstår i beste fall som særs naivt. Den tilnærmingen Drammen Venstre legger til grunn her, fremstiller faktisk befolkningen på Åskollen og i Skoger øst som en lett påvirkelig saueflokk uten egen vilje og meninger. Dette samfaller godt med Herman Ekle Lunds gjentagende mantra om at det kun er noen få mennesker i kommunedelen som kjemper for og ønsker den hele seks ganger politisk vedtatte nærmiljøutviklingen velkommen.

Partiet har åpenbart heller ikke innsikt i at ordførerkandidat Ekle Lund bruker sine meningsmotstanderes likerklikk og kommentarer på artikler han ikke selv liker, som grunnlag til å se bort fra fakta i enkeltsaker. Det kommer godt til syne der undertegnede etterspurte dokumentasjon på Ekle Lunds påstand om at Drammen Venstre flere ganger hadde levert inn forslag om utbedring av Glassverket idrettshall, uten å få gehør hos de andre partiene i kommunestyret. Herman ekle Lund gjorde det klart at saken havnet nederst på hans prioriteringsliste, etter at undertegnede hadde «trykket liker på Tom Berntzens mobbing av min person».

At Herman Ekle Lund er en engasjert politiker, er det liten tvil om. At hans metoder og forsøk på knebling av meningsmotstandere til tider strider mot de demokratiske prinsipper, synes godt dokumentert. Det burde både Rune Fortun, Drammen Venstre og Venstres ledelse sentralt ta innover seg. Når et parti velger å stå last og brast med en ordførerkandidat som gjentagende benytter seg av gråsonetaktikk for å oppnå makt, bør det være en kraftig vekker for velgerne i kommunen.

En ordførerkandidat som inntar offerrollen og går til angrep på motparten, i enhver sak der han blir utsatt for kritikk eller konfrontert med brutte valgløfter, distanserer både seg selv og sitt parti fra velgerne.

Powered by Labrador CMS