MENINGER: Ulf Erik Knudsen
Gruppeleder og varaordfører, Drammen Frp

Har vi et problem med ungdomskrim i Drammen?

MENINGER: Har vi et problem med ungdomskriminalitet i Drammen? Har det vært bråk, ran og vold knyttet til noen skoler og til deler av sentrum i byen? Man skal ikke ha fulgt mye med i media for å ha fått med seg at Drammen har blitt mye mer utrygg. Det oppsiktsvekkende er at de rødgrønne partier – Ap, SV, Venstre og MDG ikke ser ut til å ha fått det med seg. Eller: Det er mulig de har fått det med  seg, men deres tilnærming til problemet er å fortsatt sitte passive.

Dette vil ikke vi være med på. Nå er det tid for handling; først på listen står innføring av kamarovervåkning og økt lyssetting av utsatte områder i sentrum!

I formannskapet 6. februar behandlet vi politikere en orientering fra kommunedirektøren om ungdomskriminalitet. Jeg tenker at de fleste sikkert har registrert at denne har økt kraftig de siste 4-5 årene. Ukentlig har media meldt om ran, vold og bråk. Både på skoler og i byens sentrum.

De rødgrønne partiene stemte imot! Helt utrolig


De rød-grønne partier som har styrt kommunen har konsekvent sittet passive og sett på utviklingen, mens Høyre og Fremskrittspartiet har fremmet gjentatte forslag om at vi må få på plass en handlingsplan med konkrete tiltak. Først når det ved kommunevalget ble et skifte, har det begynt å skje noe. I dialog med politiet har blant annet mobilbruk i skolen blitt satt på dagsorden.

Politiet har også kommet med en rekke andre forslag for å ta tak i problemene. Dette følger Høyre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet opp.

I formannskapets møte vedtok vi at kommunedirektøren skal utarbeide en handlingsplan som adresserer utfordringene i drammensskolen, for deretter å innføre nødvendig tiltak. Som en hastesak vedtok vi at det i løpet av neste måned skal legges frem sak om kameraovervåkning og lyssetting av Strømsø og Bragernes Torg, samt andre sentrale områder. De rødgrønne partiene stemte imot! Helt utrolig.

Vi må ta tilbake tryggheten i Drammen – og da kreves handling!

Powered by Labrador CMS