VOLDSOMT ENGASJEMENT: Drammens innbyggere har talt - de vil ikke ha bompenger. Her fra folkeaksjonen mot Buskerudbypakke 2 i 2017. Det ble den store valgsaken i 2019. Nå håper DRM24's kommentator at politikerne holder løftene og unngår en reprise i årets valgkamp.

Ikke la nok en uverdig bompengedebatt ødelegge en valgkamp og et valg i Drammen

KOMMENTAR: Buskerudbyens politikere må få komme til forhandlingsbordet med samferdselsministeren om sitt forslag til byvekstavtale.

Publisert Sist oppdatert

Sterke krefter med ulike og uklare agendaer forsøker nok en gang å få politikerne i Drammen til å innføre bompengefinansiering av store deler av veinettet i kommunen. Det er interessant å se hvilke nye konstellasjoner som nå plutselig ser seg tjent med å komme på banen rett før den viktige valgkampen starter for alvor foran høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Foreløpig er det meningsbærere utenfor det politiske Drammen, som i egenskap av sine ulike verv og funksjoner, benytter sin «autoritet» til å fortelle drammenspolitikerne hva de bør gjøre. Det er de selvfølgelig i sin fulle rette til å gjøre. Personlig blir jeg imidlertid litt oppgitt når jeg ser hvilke argumenter, eller mangel på argumenter, som disse personene og organene fremfører i sin argumentasjon for igjen å starte en ødeleggende og meget polariserende debatt i en ny, stor sammenslått kommune som minst av alt trenger å håndtere flere splittende saker enn det som allerede ligger på bordet.

Hadde enda de som nå igjen forsøker å få opp debatten om innføring av bompenger i stor skala i Drammen hatt noen nye argumenter å komme med, ville vi kanskje ha kunnet fått en mer innsiktsfull og konstruktiv debatt enn det vi allerede er vitne til, men slik er det jo slett ikke. Gamle argumenter og frykt for å utfordre samferdselsministeren og hans byråkrater, samt andre større byer i Norge, i forbindelse med søknad om tilskudd av midler gjennom en såkalte «byvekstavtale» er de eneste argumentene som føres til torgs.

Mens de samme meningsbærerne tidligere har stått fremst i køen og heiet på Drammen når politikere og næringsliv i byen har lansert helt urealistiske mål og meninger om byens mål og utvikling, burde de selvfølgelig gjort det samme nå når politikerne i Drammen og Buskerud (Buskerudbyen) har foreslått hvordan de mener Drammen gjennom en byvekstavtale uten bompenger skal få til nullvekst i biltrafikken i Drammen uten nye veier. Nullvekst i biltrafikken er en forutsetning fra samferdselsministeren når det gjelder å søke om midler fra en byvekstavtale, og at Drammen og Buskerudbyen leverer på dette burde jo være meget positivt. Om dette lar seg gjennomføre i praksis vil i tilfelle bli klart i de forhandlingene om en byvekstavtale som Drammen og Buskerudbyen må igjennom med departementet. En forutsetning for å se om det er mulig er i det minste at partene setter seg rundt bordet og forhandler.

Når det gjelder bompengespørsmålet har både Arbeiderpartiet og Høyre nå en gylden mulighet til å vise at de har ryggrad og muskler til å stå på sine vedtatte standpunkter

Hvis det er slik tidligere ordfører Tore O. Hansen sier til DT at det å få til en byvekstavtale med staten uten bompengefinansiering vil være å inngå særregler for Drammen, er mitt spørsmål: Er hele hensikten med en byvekstavtale å få krevd inn mest mulig penger fra innbyggerne eller er det å løse miljø- og trafikkproblemer i byen vår?


Når ordfører Monica Myrvold Berg, som leder det politiske arbeidet i Buskerudbyen, med stor styrke hevder at det er mulig for Drammen å nå målet om nullvekst i utslippene fra biltrafikken uten bompengefinansiering burde i anstendighetens navn det forslaget fra Buskerudbyen blitt diskutert. I følge Monica Myrvold Berg ligger det inn i dette forslaget en rekke fremtidsrettede og nye tanker både når det gjelder mobilitet og teknologi, og at det er disse tiltakene en ny byvekstavtale skal finansiere, ikke gammelt tankegods.

Hvorfor statsråden overhode ikke er interessert i å se på forslag som innebærer ny teknologi og smart mobilitet, i stedet for den meget omdiskuterte og usosiale bompengefinansieringen som bare skaper grobunn for opphissede og polariserende debatter og vedtak, er utrolig arrogant spør du meg.

At noen av de sterke meningsbærerne både utenfor og innenfor drammenspolitikken nå kaller forslaget til byvekstavtale fra Buskerudbyen for narrespill, viser på hvilke nivå denne debatten allerede ligger på, og hva vi kan vente oss av usakligheter og skjulte agendaer når valgkampen virkelig kommer i gang.

Det hviler derfor et ekstra ansvar på de to store partiene Høyre og Arbeiderpartiet foran høsten valg. Ikke la bompengespørsmålet nok en gang ødelegge og dominere valgkampen. Ikke la «klovnene i kamp i Drammen» nok en gang hindre at det blir seriøse og åpne debatter om dårlig kommuneøkonomi, store overskridelser ved byggingen av ny bybro, stor fare for overskridelser ved bygging av et nytt renseanlegg, dårlig eldreomsorg, dårlig skoletilbud, sterk økning av barnefattigdommen og gjerne en seriøs debatt om hvordan gjøre Drammen til en grønnere by.

Når det gjelder bompengespørsmålet har både Arbeiderpartiet og Høyre nå en gylden mulighet til å vise at de har ryggrad og muskler til å stå på sine vedtatte standpunkter. Arbeiderpartiets nei til bompenger og Høyres åpning for å bygge noen enkelte veistrekninger ved innkreving av bompenger, er mulig å forene dersom dette skulle bli resultatet etter en edruelig og fremtidsrettet debatt der gammelt tankegods blir kastet på båten til fordel for nye tanker om bruk av nye teknologi og ny mobilitet.

Det første som må skje er imidlertid at samferdselsministeren må slippe Buskerudbyens politikere inn til forhandlingsbordet. Alt annet blir useriøst av en minister i en regjering som i utgangspunktet sa at «det nå er vanlige folks tur».

Powered by Labrador CMS