Det var tilløp til kaos i kommunestyresalen da flyktningesaken ble vedtatt 9. februar. Saken har også vakt stor oppmerksomhet nasjonalt. Nå må flertallspartiene komme fram til en ny løsning de kan enes om.

Statsforvalteren: Deler av flyktninge­vedtaket er ugyldig

Mener kommunen ikke kan be om at det bosettes ukrainere uten å bryte loven og opphever punktet.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding tirsdag formiddag, etter at de åpnet kontroll på eget initiativ som følge av det famøse vedtaket i flyktningesaken februar.

- Vi har kommet frem til at det mye omtalte punkt 5 i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnloven § 98 om likhet og ikke-diskriminering, og § 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering

Det skjer etter at politiet avviste anmeldelsen fra Senterpartiets Simon Nordanger om brudd på det samme lovverket, og saken ble henlagt

- Det er synd at staten mener det staten selv gjør er ulovlig hvis kommunen gjør det, og dette er jeg naturligvis sterkt uenig i. Vi mener vårt ønske var godt begrunnet, sier Frp's Jon Helgheim i en kommentar til DRM24.

- Ikke saklig formål

Helgheim har vært sakens ansikt utad for flertallspartiene i Drammen, som i vedtaket begrunnet ønsket om å prioritere ukrainere utifra krigssituasjonen i Ukraina og et ønske om avhjelpe flyktninger i nærområdene, og argumentert for at dette er et saklig grunnlag for forskjellsbehandling.

Det er ikke Statsforvalteren enig i.

- Vi mener at denne delen av vedtaket innebærer en direkte forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, og at forskjellsbehandlingen ikke har et saklig formål, jf. likestillings- og diskrimineringsloven §§ 7 og 9, uttaler Statsforvalteren.

Flere av politikerne bak vedtaket har fra før redegjort for at vedtaket ikke innebærer at det kun skal bosettes ukrainere.

Opphever punktet

Statsforvalteren opplyser videre at punktet oppheves som ugyldig, mens resten av vedtaket blir stående. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

- Vedtaket om å ta imot 125 flyktninger blir dermed stående, men uten punkt nr. 5. Dersom kommunestyret ønsker å endre innholdet i de resterende vedtakspunktene, legger vi til grunn at det kan skje innenfor de frister IMDi har satt for tilbakemelding, uttaler Statsforvalteren videre.

Slik lyder det aktuelle punktet i vedtaket:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.»

MÅ TA DISKUSJONEN PÅ NYTT: Frp's Jon Helgheim og Høyres gruppeleder Kristin Surlien må sammen med Krf og Pensjonistpartiet på nytt sette seg ned for å finne frem til et antall flyktninger de kan bosette uten et ønske om prioritering.

Vil redusere antallet

Fremskrittspartiets Jon Helgheim har tidligere varslet at dersom kommunen ikke får bosette flyktninger slik de har vedtatt, kan de måtte redusere antallet flyktninger de vil bosette. Dermed blir dette trolig tema når saken nå sendes tilbake til kommunestyret for ny behandling.

- Vi må nå settes oss ned med våre samarbeidspartnere for å se på hva som kan være aktuelt, men det er en viktig del av forutsetningen for enighet som nå er fjernet av Statsforvalteren. Vi hadde fått til en løsning som gjorde at vi kunne ta imot 125, og nå må vi ta konsekvensene av det, sier Helgheim til DRM24.

Hva som skjer med øvrige kommuner som har fattet tilsvarende vedtaket er foreløpig ikke kjent. 

VIL HA UNNSKYLDNING: Partiet Sentrums Sajid Mukhtar.

- Enorm tilfredshet

Gruppeleder Sajid Mukhtar i Partiet Sentrum uttaler i en pressemelding at han uttrykker en «enorm tilfredshet og lettelse over statsforvalterens avgjørelse».

- Dette markerer en signifikant seier for opprettholdelsen av likhet og ikke-diskriminering i Drammen – verdier som står nær vårt samfunn.

Mukhtar uttaler videre at han fra ordfører Kjell Arne Hermansen forventer «en offentlig unnskyldning til byens innbyggere».

- Det blir sett som et viktig skritt i riktig retning, uttaler Mukhtar.

DRM24.no kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS