ÅSKOLLEN: Dagens skoleområde, hvor det skal bygges ny ungdomsskole i samme område.
ÅSKOLLEN: Dagens skoleområde, hvor det skal bygges ny ungdomsskole i samme område.

FAU i Skoger med bønn til politikerne: - Ber innstendig om å hensynta oss

Reagerer på rådmannens forslag til vedtak som ekskluderer elevene fra Skoger fra ny ungdomsskole på Åskollen.

Publisert Sist oppdatert

SKOGER/ÅSKOLLEN: Et for skoleåret foreløpig ukonstituert FAU i Skoger har i kjølvannet av at saken sprakk forleden, kastet seg rundt, drøftet saken, fattet et standpunkt og sendt avgårde et brev i all hast til utvalgsmedlemmene i komiteen for oppvekst og utdanning i Drammen kommune.

Her viser de til rådmannens forslag til driftsform ved nye Åskollen skole - som utifra teksten legger opp til en ren ungdomsskole for Åskollen-elevene.

- Vi ber dere innstendig om å hensynta FAUs standpunkt da dette har stor betydning for elevene ved Skoger skole, uttaler FAU-representant Lill-Ann Thoresen, som har signert henvendelsen.

Vil ha elevene til Åskollen

FAU uttaler i brevet at de ønsker å endre forslaget til vedtak på en måte som innebærer at man kan «benytte nærskoleprinsippet i fremtiden», og foreslår følgende:

«Ny skole på Åskollen bygges og driftes som ungdomsskole, med elever fra 8. – 10. trinn fra Åskollen barneskole, samt elever fra Skoger skole.»

Rådmannen forslag til vedtak var som følger:

«Ny skole på Åskollen bygges og driftes som ungdomsskole, med elever fra 8. – 10. trinn fra Åskollen barneskole.»

- Vi er klar over at vedtak skal fattes senere, men opplever at denne formuleringen foregriper begivenhetens gang. Vi i FAU undrer oss over at denne formuleringen er nedfelt i rådmannens forslag hvis ikke hensikten er å begrense skolen til elever kun fra Åskollen barneskole, uttaler FAU i brevet.

- Det naturlige valget

DRM24 har vært i kontakt med Thoresen, som har signert brevet.

Fordi FAU-styret foreløpig ikke har konstituert seg selv og valgt leder, ønsker hun ikke å kommentere saken ytterligere i media inntil videre. Fredrik Gjerrud, som også er valgt inn i årets FAU-styre og har bedre kjennskap til historikken i saken fra tidligere verv i FAU, bekrefter imidlertid at målet stadig er å jobbe for at nye Åskollen ungdomsskole blir Skoger-elevenes primær nærskole og naturlige førstevalg.

- Saken bygger i sin helhet på nærskoleprinsippet, som vi er opptatt av. Hovedtyngden av barn i Skoger holder til på Stillerud og i Kobbervikdalen, og det er et tankekors at skolekretsene ikke ble hensyntatt de nye bydelene ble etablert etter kommunesammenslåingen, sier Gjerrud.

Han viser til til at Skoger, og Nesbygda nå er slått sammen med Åskollen. Bydel Fjell, hvor Galterud ungdomsskole ligger, er på sin side inkludert i bydelen som også omfatter Austad og Danvik.

- Planen er jo å etablere et nærmiljøsenter i bydelen hvor hovedtyngden vil ligge på Åskollen. Da er det naturlig at Skoger også sogner dit i forhold til alle nærmiljøaktiviteter. Har politikerne tatt et aktivt valg om å ikke gjøre noe med skolegrensene, spør Gjerrud.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SKOGER:</span> Stridens kjerne er hvor elevene fra Skoger barneskole skal gå på ungdomsskole i fremtiden.</span>
SKOGER: Stridens kjerne er hvor elevene fra Skoger barneskole skal gå på ungdomsskole i fremtiden.

Støtte fra Åskollen

Også FAU ved Åskollen støtter opp om Skogers standpunkt. I et likelydende brev til komiteen ber også de om en endring på forslag til vedtak.

- En slik formulering opplever vi at ekskluderer Skoger skole sin naturlige tilhørighet til ungdomsskole i egen kommunedel. Dersom denne formuleringen vedtas slik den står vil den i fremtiden kunne begrense en ny ungdomsskole til kun elever fra Åskollen barneskole. På bakgrunn av dette ber FAU ved Åskollen skole om at denne formuleringen endres, uttaler FAU ved Åskollen.

LES OGSÅ:
Vil ekskludere Skoger-elevene fra ny ungdomsskole på Åskollen

Powered by Labrador CMS