MANGELFULL BRØYTING: Her fra Strømsø fredag ettermiddag.
MANGELFULL BRØYTING: Her fra Strømsø fredag ettermiddag.

Å temme værgudene er utenfor politikernes ansvarsområde

Det snør, det snør, tiddeli bom. Det er det det gjør, tiddeli bom. Nå snør det mye mer enn før, tiddeli bom og huttemei tu.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Første vers av Thorbjørn Egners Ole Brums sang « Det snør, det snør» er en passende innledning på denne kommentaren.

Av de forskjellige ytringene og uttalelsene
fra enkelte meningsbærere og vanlige drammensere, i ulike medier og kommentarfelt i de siste dagene, kan det nesten høres ut som om vi ikke har hatt snø og ditto problemer med brøyting og strøing i området vårt i tidligere vintere. Slik er det imidlertid ikke. Det kan vi som er født og oppvokst på Konnerud underskrive på. Likevel har vi ikke for vane å klage.

Verre er det med dem som har sine kontorvinduer vendt ut mot Bragernes Torg eller Strømsø Torg. Det er ikke måte på hvordan de lider.

Tenk at varmekablene både på Bragernes Torg og på Strømsø torg er slått av, enten på grunn av strømsparing og høye strømutgifter eller på grunn av arbeidet med den nye bybrua. Det er nærmest sånn å forstå at problemene med mangel på strøm og andre fasiliteter i det krigsherjede Ukraina blir små i forhold til hva enkelte i Drammen har å stri med, må vite!


Det er sikkert begått feil når det gjelder brøyting og strøing i Drammen i løpet av de siste elleville nedbørsdagene. Jeg har stor sympati med alle dem som har vært utsatt for små og store uhell/ulykker med derav følgende lege- eller legevaktbesøk. Også brøytemannskapene får min sympati. Mindre omtanke har jeg for alle som klager over at brøytebilen legger igjen snø i innkjøringen deres, eller klagene over at alle milene med fortau og sykkelstier i kommunen vår, ikke er perfekt brøytet eller strødd til en hver tid døgnet rundt.

Personlig foretrekker jeg i stedet en prioritering der sykebilen og hjemmehjelperne kommer frem til dem som trenger det. Det samme gjelder politiet og brannvesenet, og ikke minst kollektivtrafikken, slik at flest mulig kan komme seg trygt både til og fra jobbe og skole, også på de få dagene om vinteren hvor de myndighetene og organer som er satt til å passe på slikt advarer oss, og ber oss om å holde oss mest mulig hjemme på grunn av det de kaller ekstremvær.

Nå lurer du sikkert på hvorfor jeg som politisk kommentator i DRM24 blander meg bort i kritikken mot brøytingen i Drammen kommune?

Årsaken er kort og godt at jeg synes det må gå en grense for hva politikerne i kommunestyret må stå til ansvar for. Nesten før det første snøfnugget hadde falt ned i forrige uke, var det enkelte, også blant meningsbærerne i Drammen, som var raskt ut med å kreve at politikerne måtte komme på banen, uten at jeg kan se at politikerne i Drammen har gjort de store skandalevedtakene når det gjelder vintervedlikeholdet i kommunen. Den som følger med vil se at nesten alle kommuner på Øst- og Sørlandet har opplevd de samme problemene som Drammen, på grunn av det unormalt store snøfallet og deretter det store temperaturfallet.

Å mene at Drammen kommune og politikerne i kommunen skal forutse og ha beredskap for slike værforhold som vi har opplevd i den siste uka, er etter min mening totalt skivebom

Når noen til og med bruker det at en brøyteentreprenør dessverre hadde glemt å brøyte en strekning av gangfeltet på Mjøndalsbroen til å spørre om, «hvor den ellers så hardtslående Nedre Eiker-trioen i hovedutvalget for teknisk er i brøytesaken», kan ikke det være for noe annet enn å piske i opprørt vann, i debatten som fortsatt foregår i Nedre Eiker, om kommunesammenslåingen. En debatt som den samme meningsbæreren for lengst har sagt må avsluttes.

Jeg har tidligere spurt om det er noen voksne hjemme blant politikerne i Drammen kommunestyret. Forsøket fra enkeltpersoner og noen sentrale meningsbærere i Drammen på å få politikerne til å sette i gang en snø og brøytekrangel seg i mellom har, med ett unntak, ikke lykkes i denne saken. Det er voksent gjort, og kan med god grunn følges opp i andre saken fremover.

Selvfølgelig er det enhver innbyggers rett til å spørre om beredskapen er god nok, samtidig som det er politikernes plikt og rett å etterse om de vedtakene som er gjort er gode nok. Det gjelder også vintervedlikeholdet av gater og torg i Drammen kommune. Trolig kan ting gjøres bedre på dette området også, men å mene at Drammen kommune og politikerne i kommunen skal forutse og ha beredskap for slike værforhold som vi har opplevd i den siste uka, er etter min mening totalt skivebom.

Det er godt å oppleve at drammenspolitikerne ikke har latt seg lokke med i en slags popularitetskonkurranse om hvem som er best til å temme værgudene. Måtte dette sette en standard for debattklimaet i den valgkampen som vi nå går i møte.

Powered by Labrador CMS