HAR ANSVARET - MEN TAR DET IKKE: Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) oppfordret formannskapsmøtet til å vedta rådmann Elisabeth Engers anbefaling om stenge alle skoler og SFO i Drammen til over nyttår. Det skjer ikke uten store konsekvenser for mange.
HAR ANSVARET - MEN TAR DET IKKE: Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) oppfordret formannskapsmøtet til å vedta rådmann Elisabeth Engers anbefaling om stenge alle skoler og SFO i Drammen til over nyttår. Det skjer ikke uten store konsekvenser for mange.

Kommunens skolestenging er dødsstøtet for mange som nå kjemper for overlevelse

LEDER: Rådmann og formannskapet i Drammen kommune bør umiddelbart sørge for lønnstøtte og økonomisk erstatning for alle foreldre som nå blir pålagt to ukers ulønnet barnepass med påfølgende inntektstap. Det skjer i en uhyre krevende periode hvor mange samtidig kjemper døgnet rundt for å redde levebrød, arbeidsplasser og en anstendig julefeiring.

Publisert Sist oppdatert

DET KOMMER KANSKJE SOM EN STOR OVERRASKELSE på offentlig ansatte byråkrater med 8-16-jobb, fleksitid og hjemmekontor, men mange i det private næringslivet, og da spesielt selvstendig næringsdrivende og små bedrifter, er allerede i knestående og kjemper nå en desperat kamp fra dag til dag for å få endene til å møtes etter regjeringens «julegratiale» mandag.

Som om ikke det var nok, bestemmer altså Drammen kommune seg over natta, dagen derpå, å følge opp med en totalt uansvarlig nedstenging av alle kommunens barne- og ungdomsskoler - for alle trinn - og SFO på toppen av det hele. Stikk i strid med den nasjonale corona-veilederes klokkeklare budskap:

«1.-4. trinn skal prioriteres for tilstedeværende undervisning».


MED CORONA-SKYLAPPENE PÅ tar formannskapet i Drammen kommune seg myndighet til å snu opp-ned på folks hverdag som lyn fra klar himmel. Fullmaktene synes i så måte altfor vide, og beslutninger fattes i praksis uten en lovpålagt realitetsbehandling av konsekvenser og høring fra berørte parter.

Det er grunn til å minne om at kommunens budskap til foreldrene så sent som torsdag forrige uke, var grønt nivå og tilnærmet normal drift på skolene - til tross for massiv smitte.

– Ut fra en smittevernfaglig vurdering, har vi bestemt at skolene i Drammen skal være på grønt nivå, proklamerte kommuneoverlege John David Johannessen.

To virkedager senere er anbefalingen en total nedstenging av alle kommunens virksomheter. Man kan undre seg over hva konkret som har endret seg så fundamentalt i den smittevernfaglige vurderingen fra kommuneoverlegen bare over helga. DRM24 har spurt, men ikke fått svar.


ETTER TI MINUTTERS RØRENDE SAMSTEMTHET (uten Ståle Sørensen, vel og merke) i tirsdagens ekstraordinære formannskapsmøte har man med et pennestrøk rasert skjebnene for et utall av barnefamilier og arbeidsplasser på vei inn i en meget krevende førjulstid.

Det er faktisk ikke til å tro. Lærerne derimot, er antagelig godt fornøyd med arbeidsgiveren som nå smeller til med en ukes ekstra betalt ferie.


DET SOM HAR BLITT MARKEDSFØRT som «fire dagers hjemmeundervisning», innebærer i realiteten seks dagers arbeidskarantene før jul, og fire dagers arbeidskarantene i romjula for mange småbarnsforeldre i jobb. Årsaken er at også SFO/AKS/IFO (som ellers ville ha holdt åpent bortsett fra helligdagene) er stengt ned til over nyttår. Det vil si to fulle arbeidsuker - og en halv månedsinntekt - rett i vasken.

Det er naturligvis AKKURAT det mange trenger nå som julegavene skal handles inn og strømregningene betales.

Det helt geniale kommunen med sin «sosiale profil» har prestert å få til her, er det faktum at de omsorgspengene man som ansatt ville hatt krav på ved skolestenging som følge corona-tiltak, bortfaller ettersom det ikke er snakk om opphør av undervisning, men hjemmeundervisning og dermed per definisjon ikke stengt skole.

Skolefritidsordningene er heller ikke omfattet av ordningen med omsorgspenger, i motsetning til hva man faktisk får dersom man må være hjemme med et corona-smittet barn i karantene. Altså: Full kompensasjon for hjemmejul i corona-karantene, null erstatning for pålagt ulønnet barnepass. Forstå det den som kan.

Her bør kommunen omgående på banen og besørge lønnstøtte, krone for krone i tapt arbeidsinntekt. Med de millionene kommunen mottar i ekstra coronamidler fra staten bør det være en selvfølge at dette gjennomføres så fort som overhodet mulig.


SÅ FÅR VI HØRE at «barn med foreldre i samfunnskritiske yrker og sårbare barn» uansett skal få tilbud på skolefritidsordning - og da synes alle fallgruver demmet opp? I praksis er det ikke nok fullt så enkelt, skulle det vise seg.

Dersom man faller inn under den første gruppen, er dette noe som omtrent må innvilges av kongen i statsråd etter skriftlig søknad i tre eksemplarer med fyldig dokumentasjon, og «bare dersom begge foreldrene er i samfunnskritiske yrker, og begge foreldre samtidig er på jobb mens hjemmeundervisningen pågår». Forøvrig skulle søknaden helst vært skolen i hende i går, og husk: BEGGE foreldrene må naturligvis levere hver sin individuelle søknad for å i det hele tatt bli vurdert.

BEFRIENDE ENKELT å forholde seg til for skiftarbeidere innen helsevesenet og politiet, for eksempel. Takk og pris for den rausheten og innsikten dere her oppviser, Drammen kommune!

Men pytt, for de med trygge jobber i stat og kommune, hjemmekontor og er to om forsørgeransvaret er dette sikkert null problem. Byråkratene som har utarbeidet denne fantastiske løsningen går vel antagelig ikke på jobb mellom lille julaften og 2. nyttårsdag uansett.

DET ER GOD GRUNN TIL Å STILLE SPØRSMÅLSTEGN ved hvor godt de folkevalgte som banket gjennom dette vedtaket på rekordtid har satt seg inn i konsekvensene dette medfører på både kort og lang sikt.

Og ikke minst: I hvilken grad dette påvirker den lovpålagte forholdsmessigheten som kreves for å gjøre inngripende tiltak forankret i smittevernloven. Her balanserer de folkevalgte på et syltynt lovlighetsgrunnlag som noen bør etterprøve.

I grunnlagsmaterialet for vedtaket nevnes dette knapt overhodet, bortsett fra at det i en bisetning står å lese at «noen antagelig må være hjemme fra jobb». Det eneste som blir veid opp mot hverandre med tanke på forholdsmessighet, er mellom å la elevene fullføre skoleåret som planlagt og en antatt større fare for at enkelte familier kan havne i vente/smittekarantene i jula (hvor man uansett er sammen med sine nærmeste), opp mot konsekvensene av å ta en «tidligere juleferie» og den antatt reduserte smittebyrden det vil medføre.

PROBLEMET ER AT SVÆRT MANGE har alt annet enn tid til å tenke på ekstra ferie, hjemmekos og julegløgg foran peisen akkurat nå. Den tiden det tar, før de som er så heldige, kan nyte godt av kompensasjonsordninger og får innfridd en eventuell lønnstøtte, kan være nok til at arbeidsplasser går tapt, bedrifter konkurs og levebrød knust.

Som daglig leder for en liten, lokal bedrift som er avhengig av reklameinntekter fra et hardt rammet lokalt næringsliv for å gå rundt, og samtidig aleneforsørger for to barn på seks og syv år, vet jeg alt om hvor håpløs denne situasjonen er. Jeg utfordrer herved politikerne som ukritisk banket gjennom denne løsningen til å sjonglere hektiske arbeidsdager med hjemmeundervisning og fritidsaktiviteter for to små gjennom to uker, og reflektere over hvordan DETTE påvirker barna i jula.

Allikevel, jeg personlig skal ikke rope aller høyest. Denne familien er heldig stilt sammenlignet med mange andre som nå virkelig kjenner konsekvensene på kroppen, og har gjort det gjennom hele pandemien som følge av stengte tilbud og aktiviteter for de minste.


BLANT DE FAMILIENE SOM SLITER ALLER MEST, er denne ufrivillige juleferien på to uker den verste julegaven de kunne fått, ifølge daglig leder i Rett Fram Opplevelser, Ronny Johnsen.

Året rundt jobber den veldedige organisasjonen for å gi kommunens mest vanskeligstilte et verdig tilbud og gode minner. Som for eksempel bare det å kunne feire jul, få pakker og spise julemiddag, eller en ferieopplevelse i seilbåt på fjorden om sommeren.

Situasjonen ble umiddelbart vanskelig for å kunne gjennomføre tilstelninger som planlagt etter regjeringens corona-innstramming. Hittil i desember har de gjennomført 18 julaftener uten et eneste smittetilfelle. Nå blir resten avlyst.

Og kommunens nedstenging gjør vondt verre for de som allerede ligger nede, ifølge Johnsen.

- Dette gir helt forferdelige ringvirkninger for de som har minst fra før. Det griper rett inn i barn og unges oppvekstvilkår økonomisk og sosialt. Det er helt uforståelig at man ikke legger til grunn de konsekvensene dette får, uttaler Johnsen til DRM24.

Rett Fram-lederen mener politikerne ikke kan gjøre så inngripende tiltak uten å sørge for at de som trenger det samtidig blir ivaretatt.

- Vi blir møtt med redsel, mange spørsmål og frykt for sin egen situasjon. Kommunen tar ikke vare på de som trenger det mest.

Det må være rimelig å forvente at kommuneledelse og formannskap nå ikke bare lener seg tilbake og tar juleferie, men selv tar en telefon til Ronny Johnsen for å høre hvordan situasjonen påvirker kommunens innbyggere - og bøter på skadene de nå er i ferd med å påføre.


Av
Alexander Jansen
Ansvarlig redaktør

Powered by Labrador CMS