MENINGER: Anders Lunde, Nei til Bomring

Lite fremtidsrettet å legge ned barnehager

- En enorm ansvarsfraskrivelse fra de rødgrønne.

MENINGER: Nei til Bomring har hele veien vært mot de foreslåtte nedleggelsene av barnehager, kjempet mot det i kommunestyret og stemt mot i hovedutvalget. Det er det tre grunner til. For det første har Drammen en sterkere økonomi enn det politiske flertallet sier.

For det andre så blir det bygget tusenvis av nye boliger i kommunen de kommende årene. Og sist, med minst like viktig, tjenestetilbudet skal være godt og bidra til at folk ønsker å flytte til kommunen. Da blir hovedutvalgsleder Janøy (MDG) sin kommentar, på vegne av flertallet (AP, SP, SV, MDG og V) at «Det er ingen vei utenom», en enorm ansvarsfraskrivelse.


For å gjøre vondt verre har det styrende flertallet valgt å overlate til rådmannen å bestemme hvilke barnehager som skal legges ned. Uten debatt, og uten kvalitetssikring. Det er uhørt at nedleggelse av kommunale virksomheter ikke får en grundig politisk behandling. Dette er uten tvil et grep flertallet bruker for å pulverisere ansvaret, og skjule det dårlige arbeidet sitt ovenfor velgerne. Jeg har til og med sett en representant fra flertallet kommentere at det ikke er de som har lagt ned disse barnehagene. Men det er det faktisk. Og derfor har Nei til Bomring, sammen med Høyre og FRP krevd en politisk behandling.

Nedleggelse av barnehagene er et resultat av flertallets prioriteringer. Flertallet har valgt et budsjett med store kutt. Selv om kommunen i 2021 kunne sette hele 190 millioner inn på sparekontoen. Et enda høyere overskudd enn året før. Selv med eierandeler i kraftselskapene Glitre og Vardar, som tjener enorme summer på de ekstreme strømprisene, ville ikke de rødgrønne legge inn høyere inntekter i budsjettet for 2022. Og selv om rådmannen skisserte tre ulike prognoser for befolkningsutviklingen, så valgte det rødgrønne flertallet å legge forutsetningene på det aller laveste innbyggertallet. Lave anslag på befolking betyr lave anslag på kommunens inntekter fra staten og lave skatteinntekter.

Det er uhørt at nedleggelse av kommunale virksomheter ikke får en grundig politisk behandling.

De samme partiene som velger å strupe finansieringen av Drammens tjenester, spesielt innen skole og barnehagesektoren, har vært med på å behandle massive utbygginger av boliger. Vedtak og planer som de derfor burde kjenne godt til. Det er svært kostbart for kommunen å legge ned barnehager det ene året, for så å måtte bygge nye kort tid etterpå. For de ansatte betyr nedleggelsene at arbeidsplassene blir usikre. For kommunen og kvaliteten på tjenestene betyr det at vi mister kompetente og dyktige ansatte til andre. Det blir helt feil å bygge ned tjenester, samtidig som vi bygger ut kommunen med boliger til mange tusen nye innbyggere. Jeg begynner å ane konturene av hvordan gamle Nedre Eiker og Svelvik kommuner gikk konk og havnet på Robek i sin tid.

Som et eksempel bygges det over 600 nye boliger på Konnerud sentrum for tiden. Sammen med Konnerud-kvota betyr det over 800 nye boliger fram til 2030. Når det er en forutsetning at leilighetene skal frigjøre eneboliger til barnefamilier, betyr dette at vi kan få flere enn 800 nye barn i området. En stor del av disse i barnehagealder.

Drammen trenger folkevalgte som gjør alt de kan for å skape gode, langsiktige løsninger.

Det er trist å se at vi har et flertall i kommunestyret som ikke er i stand til å sette seg inn i den økonomiske situasjonen. De burde lete med lupe etter gode løsninger for å skape gode tjenester. Slike tjenester som kan få folk til å tenke at Drammen, det er en kommune der jeg som innbygger blir tatt godt vare på.

Nei til Bomring har skissert flere muligheter for inntekter, og pekt på befolkningsveksten i forhold til vedtatte og planlagte boliger, eierskapet i kraftselskaper, bidrag fra utbyggere og annet. Ingen forslag til inntekter fra andre partier tas inn i flertallets budsjett. Hadde det rødgrønne flertallet brukt like mye energi på et realistisk budsjett og det å skape gode fremtidsrettede tjenester, som de bruker på å lage prosesser for å skjule egne nedleggelsesvedtak og bortforklare egne prioriteringer, så hadde Drammen kunnet fremstå som en mye mer attraktiv kommune. I stedet flytter barnefamilier hit, og får til svar at det ikke er plasser ledige i noen barnehage.

Drammen trenger ikke en politisk ledelse som bortforklarer egne vedtak på finurlig og byråkratisk vis. Drammen trenger folkevalgte som gjør alt de kan for å skape gode, langsiktige løsninger. Å legge ned barnehager er ikke en slik løsning.

Av
Anders Lunde, Nei til Bomring

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning

Powered by Labrador CMS